Metil Bromid İnhalasyonunun Neden Olduğu Toksik Beyin Sendromu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 134-137 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.84756  

Metil Bromid İnhalasyonunun Neden Olduğu Toksik Beyin Sendromu

Sibel Büyükçoban1, Mualla Aylin Arıcı2, Uğur Koca3, Şule Kalkan2
1Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon, Aydın
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Metil bromid (CH3Br), akut ve kronik toksiteye neden olabilen halojenli alifatik hidrokarbondur. İnhalasyon yolu ile CH3Br maruziyeti olan 44 yaşında bir erkek hastada toksik beyin sendromu gelişimi sunulmuştur. Toksisite, ilerleyen sinirlilik, dizartri ve koordinasyon bozukluğu ile başlamıştır. Hastanın hastaneye başvuru sırasındaki şikayetleri; konuşma defekti, denge ve bilinç bozukluğu ve istemsiz hareketlerdir. Hasta yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) semptomatik olarak tedavi edilmiş ve organik sebepler dışlanmıştır. Manyetik Rezonans görüntülemesindeki bulguları, sistemik intoksikasyona sekonder demiyelinizasyon olarak değerlendirilmiştir. CH3Br, sülfidril içeren enzimleri alkilediğinden, hastanın tedavisinde N-asetilsistein kullanılmıştır. Hasta yaklaşık olarak bir buçuk ay YBܒnde takip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metil bromid, zehirlenme, santral sinir sistemi toksisitesi


A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide

Sibel Büyükçoban1, Mualla Aylin Arıcı2, Uğur Koca3, Şule Kalkan2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Nazilli State Hospital, Aydın, Turkey
2Department of Pharmacology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Deparment of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Methyl bromide (CH3Br) is a halogenated aliphatic hydrocarbon that may cause acute and chronic toxicities. We describe a case of a 44-year-old male patient who developed toxic brain syndrome (TBS) and central nervous system (CNS) toxicity after exposure to CH3Br by inhalation. Toxicity began with progressive nervousness, dysarthria and coordination disorder. The complaints on admission to the hospital were speech defect, balance disorder, consciousness disorder and involuntary movements. The patient was treated symptomatically in the intensive care unit (ICU), and organic reasons were excluded. Findings in the magnetic resonance imaging were considered secondary demyelination related to systemic intoxication. Because of the CH3Br, alkylates the crucial sulfhydryl-containing enzymes, N-acetylcysteine was used as a source of sulfhydryl groups for the treatment of the patient. He was hospitalised for nearly 1.5 months in the ICU.

Keywords: Methyl bromide, poisoning, central nervous system toxicity


Sibel Büyükçoban, Mualla Aylin Arıcı, Uğur Koca, Şule Kalkan. A Case Report of Toxic Brain Syndrome Caused by Methyl Bromide. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 134-137

Sorumlu Yazar: Şule Kalkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar