Gebelikte Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 116-118 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.83435  

Gebelikte Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit

Funda Gök, Selçuk Köker, Alper Kılıçaslan, Gamze Sarkılar, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Konya

Gebelik sırasında hypertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit nadir fakat hem anne hem de bebek için ölümcül sonuçlara neden olabilen ciddi klinik bir tablodur. Otuz yedi yaşında 31 haftalık familial hypertrigliseridemi ve diabetes mellitusu olan gebede akut pankreatit gelişti. İntrauterin bebek ölümü gelişen hastanın gebeliği sonlandırıldı. Tedavide insülin, octreotidin yanısıra “double membrane filtration” ile plasmaferez uygulanarak trigliseritlerin hızla düşürülmesi sağlandı. Trigliserid düzeyi 24 saat sonunda 9742 mg dL-1’den 432 mg dL-1 düzeyine geriledi. Hasta 5 gün sonra yoğun bakımdan, 32 gün sonra hastaneden sağlıklı olarak taburcu edildi. Bu yazıda gebe vakada ciddi hipertrigliserideminin başarılı tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, gebelik, hypertrigliseridemi, plazmaferez


Acute Pancreatitis Due to Hypertriglyceridaemia in Pregnancy

Funda Gök, Selçuk Köker, Alper Kılıçaslan, Gamze Sarkılar, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu
Department of Anaesthiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Acute pancreatitis due to hypertriglyceridaemia during pregnancy is a rare but severe clinical condition that may cause fatal results for both the mother and the foetus. Acute pancreatitis developed in a 37-year-old pregnant woman with familial hypertriglyceridaemia and diabetes mellitus in the 31st week of pregnancy. As intrauterine foetal death developed, the pregnancy of the patient was terminated. Additionally, insulin, octreotide and plasmapheresis with “double membrane filtration” were applied, and triglycerides rapidly decreased. After 24 hours, the level of triglycerides decreased from 9742 mg dL-1 to 432 mg dL-1. The patient was discharged from the intensive care unit at the end of 5 days and was discharged from the hospital after 32 days. The current article presents the successful treatment of severe hypertriglyceridaemia in a pregnant case.

Keywords: Acute pancreatitis, pregnancy, hypertriglyceridaemia, plasmapheresis


Funda Gök, Selçuk Köker, Alper Kılıçaslan, Gamze Sarkılar, Alper Yosunkaya, Şeref Otelcioğlu. Acute Pancreatitis Due to Hypertriglyceridaemia in Pregnancy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 116-118

Sorumlu Yazar: Funda Gök, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar