Kalıtsal Methemoglobinemide Preoperatif Anestezi Değerlendirilmesinin Rolü [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 223-226 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.82335  

Kalıtsal Methemoglobinemide Preoperatif Anestezi Değerlendirilmesinin Rolü

Alparslan Kuş, Derya Berk, Tülay Hoşten, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Preoperatif değerlendirme, invazif veya non-invazif girişimler için uygulanacak anestezi/analjezi öncesinde, anestezi uzmanının sorumluluğunda olan klinik bir incelemedir. Anestezi uygulamaları esnasında yeterli oksijen tedavisine rağmen santral siyanoz ve düşük oksijen satürasyonu tespit edilen hastalarda kalp, akciğer veya periferik dolaşım bozukluğu gibi hastalıkların yanı sıra methemoglobinemi de akla getirilmelidir. Methemoglobinemi kanda artmış methemoglobin seviyesi ile seyreden, dokulara yeterli oksijen taşınamaması sonucu siyanoz ve hipoksi gibi klinik bulgular ile karakterize ciddi klinik bir durumdur. Preoperatif anestezi muayenesi sırasında kalıtsal methemoglobinemisi fark edilmeyen ve cerrahi öncesi lokal anestetik uygulaması ile gelişen methemoglobinemiye bağlı ortaya çıkan klinik tabloyu ve bu olguda uyguladığımız anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, kalıtsal, anestezi, preoperatif bakım


The Role of Preoperative Evaluation for Congenital Methemoglobinemia

Alparslan Kuş, Derya Berk, Tülay Hoşten, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Medical Faculty Of Kocaeli University, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Kocaeli, Turkey

Preoperative care includes a clinical examination before invasive or non-invasive interventions for anaesthesia/analgesia and is the responsibility of the anaesthesiologists. Methemoglobinemia should be considered, as well as cardiac, pulmonary, and peripheral circulatory disorders in patients with central cyanosis and low oxygen saturation despite treatment with sufficient oxygen during anaesthesia. Methemoglobinemia is a serious clinical condition, associated with increased blood methemoglobin levels characterized by clinical signs, such as cyanosis and hypoxia due to lack of oxygen-carrying capacity. Here, we present our anaesthesia management in a patient with unnoticed congenital methemoglobinemia during preoperative evaluation, in whom clinical signs of methemoglobinemia developed after local anaesthesia administration before the surgery.

Keywords: Methemoglobinemia, congenital, anaesthesia, preoperative care


Alparslan Kuş, Derya Berk, Tülay Hoşten, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker. The Role of Preoperative Evaluation for Congenital Methemoglobinemia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 223-226

Sorumlu Yazar: Alparslan Kuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar