Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri: Son On Yılın Retrospektif Analizi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 128-132 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.80774  

Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri: Son On Yılın Retrospektif Analizi

Mehmet Aksoy1, Ayşe Nur Aksoy2, Ayşenur Dostbil1, Mine Gürsaç Çelik1, Ali Ahıskalıoğlu1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Sezaryen ameliyatlarında anestezi yöntemi; hastanın klinik bulguları, anestezistin tecrübesi ve hastanın isteğine göre seçilir. Bu çalışmanın amacı, son 10 yılda (2003-2012) kliniğimizde yapılan sezaryen ameliyatlarındaki anestezi uygulamalarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathanesi’nde 2003-2012 yıllarında gerçekleştirilen sezaryen ameliyatlarının hastane bilgisayar sistemindeki kayıtları incelendi. Ameliyatlarda uygulanan anestezi yöntemlerinin yıllara göre dağılımı analiz edildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 2003-2012 yılları arasında, toplam 9049 sezaryen ameliyatı gerçekleştirildi. Hastaların %45’inde genel anestezi, %54’ünde bölgesel anestezi uygulandığı bulundu. Bölgesel anestezi uygulama oranı 2003 yılında %34 iken 2012 yılında bu oranın %69’a yükseldiği tespit edildi. En sık kullanılan bölgesel anestezi yöntemleri, 2003 yılında spinal anestezi (%34), 2012 yılında spinal anestezi (%41) ve kombine spinal-epidural anestezi (%27) olduğu bulundu.
SONUÇ: Kliniğimizdeki sezaryen ameliyatlarında 2003-2012 yıllarında en yaygın kullanılan anestezi yöntemi bölgesel anestezidir. Kliniğimizde en yaygın kullanılan bölgesel anestezi yöntemi spinal anestezidir. Son 2 yılda kombine spinal-epidural anestezi tekniğinin kullanımında önemli bir artış vardır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, anestezi teknikleri, genel anestezi, bölgesel anestezi, retrospektif değerlendirme


Anaesthesia Techniques for Caesarean Operations: Retrospective Analysis of Last Decade

Mehmet Aksoy1, Ayşe Nur Aksoy2, Ayşenur Dostbil1, Mine Gürsaç Çelik1, Ali Ahıskalıoğlu1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Obsterics And Gyneacology, Nenehatun Hospital, Erzurum, Turkey

OBJECTIVE: The technique of anaesthesia in cesarean sections is selected according to the patient's clinical presentations, experience of the anesthesist and the patient’s request. The purpose of this study was to evaluate the anaesthesia methods which was employed in our clinic in last decade (2003-2012).
METHODS: In this study; the records that are stored in the hospital computer system of cesarean operations performed between the years of 2003-2012 at Anaesthesia University Medical Faculty were researched. Annual distribution of methods of anaesthesia in operations were analysed.
RESULTS: In our clinic, during the years of 2003-2012, a total number of 9049 cesarean operations have been performed. Application of general anaesthesia was 45% and it was 54% for regional anaesthesia. While regional anaesthesia application rate was 34% in 2003, this ratio increased to 69% in 2012. The most commonly used method of regional anaesthesia was spinal anaesthesia (34%) in 2003, it was spinal anesthesia (41%) and combined spinal-epidural anaesthesia (27%) in 2012.
CONCLUSION: As a result; the most commonly used anaesthesia technique for cesarean operations was spinal anaesthesia in our clinic in years of 2003-2012. The most widely used regional anaesthetic method in our clinic was spinal anaesthesia. A significant increase has been in the use of combined spinal-epidural anaesthetic technique in the last two years.

Keywords: Caesarean section, anaesthetic techniques, general anaesthesia, regional anaesthesia, retrospective evaluation


Mehmet Aksoy, Ayşe Nur Aksoy, Ayşenur Dostbil, Mine Gürsaç Çelik, Ali Ahıskalıoğlu. Anaesthesia Techniques for Caesarean Operations: Retrospective Analysis of Last Decade. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 128-132

Sorumlu Yazar: Mehmet Aksoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar