Genel Anestezi Altında Tuba Karsinomu Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Yapılan Hastada Abdominal Aorta Trombozu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 284-286 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.006  

Genel Anestezi Altında Tuba Karsinomu Nedeniyle Sitoredüktif Cerrahi Yapılan Hastada Abdominal Aorta Trombozu

Ebru Akgün Salman1, Özkan Önal1, Banu Yürekli2, Erdal Şimşek3, Fahri Yetişir4, Süheyla Ünver1
1Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji, Ankara
2Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye,izmir
3Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Ankara
4Etlik İttisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Ankara

Yetmiş dört yaşında, 98 kg ağırlığında kadın hasta, karında şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanın üst ve alt karın tomografisi normaldi. Ultrasonografi, yaygın asit nedeniyle değerlendirilemedi. Hastada tromboemboli profilaksisi başlandıktan sonra, genel anestezi altında ve tümör küçültücü operasyon (total abdominal histerektomi, bilateral salfingooferektomi, total omentektomi, apendektomi, pelvik ve periaortik lenf nodu diseksiyonu) yapıldı. Hastanın patoloji sonucu tuba karsinomu olarak geldi. Beş saat süren ameliyatın sonunda postoperatif takip için yoğun bakım ünitemize kabul edilen hastanın her iki alt ekstremitelerindeki soğukluk ve siyanoz saatler içinde artmaya başladı. Femoral arter ve distalinde nabız alınamıyordu. Nörolojik muayenesinde her iki alt ekstremitede de duyu ve motor kayıp mevcuttu. Anjiyografisinde, aortanın aterosklerotik olduğu, renal arterlerin 3 cm distalinde başlayan ve abdominal aortayı tıkayan trombüs izlendiği görüldü. Hasta acil embolektomi için operasyona alındı ve hiperkalemiye yönelik tedavi başlandı. Hastaya acil diyaliz girişimi planlandı. Ancak hastada kardiyopulmoner arrest gelişti ve kardiyopulmoner resüsitasyona cevap vermedi.Jinekolojik cerrahi sonrası abdominal aortada trombüs gelişimi nadir görülen fatal bir komplikasyondur. Preoperatif değerlendirme ve risk faktörlerinin saptanması, bu tür hastalarda tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle, zaman kaybetmeden dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aorta, tromboz, malin, jinekolojik cerrahi


Thrombosis of the Abdominal Aorta of a Patient with Tubal Carcinoma Undergoing Cytoreductive Surgery Under General Anesthesia

Ebru Akgün Salman1, Özkan Önal1, Banu Yürekli2, Erdal Şimşek3, Fahri Yetişir4, Süheyla Ünver1
1Clinic Of Anesthesiology, Etlik Research And Training Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic Of Internal Medicine, Bozyaka Research And Training Hospital, İzmir, Turkey
3Clinic Of Cardiovascular Surgery, Etlik Research And Training Hospital, Ankara, Turkey
4Clinic Of General Surgery, Etlik Research And Training Hospital, Ankara, Turkey

A 74 year old patient, weighing 94 kg, with abdominal distention was admitted to hospital. Her upper and lower abdominal tomography was normal and ultrasonography could not be evaluated optimally because of massive ascites. She had undergone tumor debulking surgery (total abdominal hysterectomy, bilateral salphingo-oophorectomy, total omentectomy, appendectomy, pelvic and paraaortic lymph node dissection) under general anesthesia with prophylaxis for deep vein thrombosis. Pathologic examination revealed tubal carcinoma. At the end of the five hour long operation, the patient was admitted to the ICU for postoperative care. Within hours, progressive coldness and cyanosis bilaterally in the lower extremities were noted in her physical examination. Pulses distal to the femoral arteries were not palpable. Motor and sensory deficits were also present in both of the lower legs in her neurological examination. In her angiography, the aorta was atherosclerotic and a large thrombus, occluding the abdominal aorta, 3 cm distal to renal arteries, was revealed. The patient was taken for emergency embolectomy and treatment for hyperkalemia was also begun. After embolectomy, emergency hemodialysis was planned. However, the patient arrested in ICU and did not respond to cardiopulmonary resuscitation. Aortic thrombosis is a very rare and fatal complication after gyneco-oncologic surgery. Preoperative evaluation and assessment of risk factors should be done carefully and without losing time, since treatment options are very limited in such patients.

Keywords: Abdominal aorta, thrombosis, malignancy, gynecologic surgery


Ebru Akgün Salman, Özkan Önal, Banu Yürekli, Erdal Şimşek, Fahri Yetişir, Süheyla Ünver. Thrombosis of the Abdominal Aorta of a Patient with Tubal Carcinoma Undergoing Cytoreductive Surgery Under General Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 284-286

Sorumlu Yazar: Ebru Akgün Salman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar