Nasoenterik Tüp Lokalizasyonunun Tespitinde Ultrasonografinin Yeri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 103-107 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.80269  

Nasoenterik Tüp Lokalizasyonunun Tespitinde Ultrasonografinin Yeri

Recai Dağlı1, Hakan Bayır2, Yeliz Dadalı3, Turgut Tursem Tokmak3, Zeynel Abidin Erbesler1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ahi Evran University School of Medicine, Kırşehir, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Abant İzzet Baysal University School of Medicine, Bolu, Turkey
3Department of Radiology, Ahi Evran University School of Medicine, Kırşehir, Turkey

Amaç: Bu çalışmada; nasoenterik tüpün (NET) postpilorik alana geçtiğinin tespitinde ultrasonografinin (USG) başarı oranını saptamak ve bu yöntemi tüpün lokalizasyonu için yaygın kullanılan direkt batın grafisi ile karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntemler: NET bir anestezist tarafından yerleştirildi. İki radyolog tarafından USG ile görüntülendi. Tüm hastalarda tüpün lokalizasyonu abdominal grafi ile doğrulandı.
Bulgular: Otuz dört hastaya NET yerleştirmek için yatakbaşı kör yöntem kullanıldı. NET'lerin 11’inin USG ile postpilorik alana geçtiği USG ile tespit edildi. Bir hastada NET lokalizasyonunun ultrasonografi ile postpilorik görülemedi, fakat kontrol batın grafisinde postpilorik alanda olduğu tespit edildi. Yirmiiki hastada, NET'lerin kontrol batın grafilerinde midede oldukları saptandı. USG ile postpilorik görüntüleyebilme oranımız %91,6 olarak saptandı. Tüm vakalar düşünüldüğünde, USG ile katater lokalizasyonunu doğrulama oranı %97 olarak saptandı (34 hastada 33).
Sonuç: USG; nasogastrik tüp ve NET lokalizasyonu için kullanılan radyografiye, güvenilir, pratik bir alternatif yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Nasoenterik tüp, ultrasonografi, radiografi, enteral besleme, aspirasyon


Role of Ultrasonography in Detecting the Localisation of the Nasoenteric Tube

Recai Dağlı1, Hakan Bayır2, Yeliz Dadalı3, Turgut Tursem Tokmak3, Zeynel Abidin Erbesler1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ahi Evran University School of Medicine, Kırşehir, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Abant İzzet Baysal University School of Medicine, Bolu, Turkey
3Department of Radiology, Ahi Evran University School of Medicine, Kırşehir, Turkey

Objective: In this study, we aimed to determine the success rate of nasoenteric tube (NET) insertion into the postpyloric area using ultrasonography (USG) and compare with the commonly used method direct abdominal graphy.
Methods: A single anaesthesiologist placed all the NETs. The NET was visualised by two radiologists simultaneously using USG. The localisation of the tube was confirmed using an abdominal graph in all patients.
Results: The blind bedside method was used for NET insertion into 34 patients. Eleven of the tubes were detected passing through the postpyloric area using USG. In one case, the NET could not be visualised in the postpyloric area using USG; however, it was detected in the postpyloric area through control abdominal radiography. In 22 patients, NETs were detected in the stomach using control abdominal radiography. The rate of imaging post pyloric using USG was 91.6%. When all cases were considered, catheter localisation was detected accurately using USG by 97% (33 in 34 patients).
Conclusion: USG is a reliable and practical alternative to radiography, which can be used to detect localisation of the nasogastric tube and NET.

Keywords: Nasoenteric tube, ultrasonography, radiography, enteral feeding, aspiration


Recai Dağlı, Hakan Bayır, Yeliz Dadalı, Turgut Tursem Tokmak, Zeynel Abidin Erbesler. Role of Ultrasonography in Detecting the Localisation of the Nasoenteric Tube. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 103-107

Sorumlu Yazar: Recai Dağlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar