Postdural ponksiyon baş ağrısı tedavisinde ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir blokajı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 40-42 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.59  

Postdural ponksiyon baş ağrısı tedavisinde ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir blokajı

Fethi Akyol, Orhan Binici, Mahmut Çakır
Erzincan Devlet Hatanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Bölümü, Erzincan.

Postdural ponksiyon baş ağrısı (PDBA) tedavisi için oral veya intravenöz (IV) sıvı ve kafeinli analjeziklerin alınması, spinal aralığa mikrokateter uygulanması, hastadan alınan kanın epidural aralığa verilmesi yani epidural kan yaması, fiberoptik görüntüleme aracılı epidural girişimsel teknikler kullanılmaktadır. Epidural kan yaması PDBA’da konservatif medikal tedaviden sonra efektif bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasına rağmen invazif bir yöntem olması nedeniyle bazı komplikasyonlara neden olabilmektedir. Yirmi iki yaşında, inguinal herni tanısı olan, erkek hasta ve 42 yaşında, sağ bacakta venöz yetmezlik tanısı olan, kadın hastaya spinal anestezi planlanmıştır. Postoperatif 1. gün postdural ponksiyon baş ağrısı gelişen hastalara konservatif medikal tedavi uygulandı. Medikal tedaviye yanıt vermeyen hastalara ultrason eşliğinde bilateral büyük oksipital sinir bloğu uygulandı. Bu olguların sunumunda, ultrasonla büyük oksipital sinir blokajının postdural ponksiyon baş ağrısı tedavisindeki etkinliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postdural ponksiyon baş ağrısı, sinir bloku, ultrason


Ultrasound guided bilateral greater occipital nerve block for treatment of postdural puncture headache

Fethi Akyol, Orhan Binici, Mahmut Çakır
Erzincan State Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Erzincan, Turkey.

Treatment of the postdural puncture headache involves oral or intravenous (IV) fluid or caffeine-containing analgesics, micro-catheterization of spinal space, epidural administration of blood obtained from the patient or epidural blood patch and fiberoptic imaging-guided epidural interventional techniques. Epidural blood patch is to date the most effective treatment, but it is an invasive procedure that may result in serious complications. Spinal anaesthesia was planned for a 22 year old male patient diagnosed with inguinal herni and for 42 year old female patient diagnosed with venous stasis. On the first post-operative day, the patients with a postdural puncture headache received conservative medical treatment. As medical treatment was ineffective, they received ultrasound guided greater bilateral occipital nerve block. In this case report, the effect of the ultrasound guided bilateral greater occipital nerve block on postdural puncture headache was discussed.

Keywords: Postdural puncture headache, nerve block, ultrasound


Fethi Akyol, Orhan Binici, Mahmut Çakır. Ultrasound guided bilateral greater occipital nerve block for treatment of postdural puncture headache. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 40-42

Sorumlu Yazar: Orhan Binici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar