Difenilhidantoine Bağlı DRESS Sendromu: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 46-49 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.44  

Difenilhidantoine Bağlı DRESS Sendromu: Olgu Sunumu

Figen Leblebici, Özlem Soyal, Nevzat Mehmet Mutlu, Hatice Yağmurdur, Onur Karaca
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü

Drug Rash with Eosiophilia and Systemic Symptoms” (DRESS) sendromu ağır bir ilaç reaksiyonudur. Çoğunlukla suçlanan ilaçlar antikonvulzanlar, bupropiyon, sulfonamidler, sulfasalazin, allopurinol, minosiklin, abacavir ve neviparindir. Aynı zamanda immun ve enfeksiyöz nedenlerle de ortaya çıkabilir.
Intrakraniyal anevrizması nedeniyle endosakkuler embolizasyon yapılan 70 yaşında kadın operasyon sonrası jeneralize epileptik nöbet geçirdi. Hastaya difenilhidantoin başlandı. Tedaviden 6 gün sonra hastada yaygın deri döküntüleri başladı. Difenilhidantoin kesilerek yerine levetirasetam başlanmasına rağmen döküntüler artarak solunum sıkıntısına yol açan fasyal ödem ve dilde şişme oluştu. Yoğun bakıma alınan hasta ikinci gününde solunumunun bozulmasıyla entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Hastanın devam eden deri döküntülerinden alınan biyopsi spongiotik ilaç erüpsiyonuyla uyumlu spongiotik eosinofiller içeren yüzeyel perivaskuler dermatit ile uyumlu geldi.
Dolayısıyla kullandığımız her türlü medikasyonun basit bir döküntüden yaşamı tehdit eden sendromlara kadar reaksiyonlara yol açabileceğini bilerek hareket etmek önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İlaç reaksiyonları, dress sendromu, difenilhidantoin


Diphenylhydantoin Induced DRESS Syndrome: A Case Report

Figen Leblebici, Özlem Soyal, Nevzat Mehmet Mutlu, Hatice Yağmurdur, Onur Karaca
Ankara Numune Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesia And Intensive Care Unit, Ankara, Turkey

Drug Rash with Eosiophilia and Systemic Symptoms” (DRESS) syndrome is a severe adverse drug reaction. The drugs mostly accused are anti-convulsants, bupropion, sulfonamides, sulfasalazine, allopurinol, minocycline, abacavir and neviparine. There are also immune and infectious causes can lead to DRESS syndrome.
A 70 year old female patient had undergone endosaccular coil embolization for intracranial aneurysm and experienced a generalised seizure postoperatively. She had been given diphenylhidantoin (DPH). Six days later DPH therapy, the patient had complained of widespread skin rash. Although DPH had been replaced with levetiracetam afterwards, skin rash had deteriorated causing facial oedema and swelling of the tongue. She had severe facial oedema with swelling of the tongue causing disturbance of breathing. On the second day of critical care unit, the patient’s breathing deteriorated leading to intubation and mechanical ventilation respectively. The patient’s rash was still persistant and the results of the punch biopsy taken from the lesions revealed superficial perivascular dermatitis involving spongiotic eosinophils compatible with spongiotic drug eruption. As a result, it is important to realise that medications we use, can be the cause of a range of reactions from simple rash to life threatening syndromes.

Keywords: Drug reactions, dress syndrome, diphenylhidantoin


Figen Leblebici, Özlem Soyal, Nevzat Mehmet Mutlu, Hatice Yağmurdur, Onur Karaca. Diphenylhydantoin Induced DRESS Syndrome: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 46-49

Sorumlu Yazar: Figen Leblebici, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar