Deneysel Hayvan Modelinde Bupivakain, Levobupivakain ve Ropivakainin Toksik Dozlarının Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 91-98 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.091  

Deneysel Hayvan Modelinde Bupivakain, Levobupivakain ve Ropivakainin Toksik Dozlarının Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Özlem Baştutcu Saka, Canan Balcı, Remziye Gül Savacı
Özlem Baştutcu Saka, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Afyon

AMAÇ: Bu çalışmamızda; bupivakain, levobupivakain ve ropivakainin intravenöz uygulanması sonucu, her bir ilacın ortaya çıkan kardiyotoksik etkilerini ve kardiyotoksisiteye neden olan toksik dozlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışma grubu ağırlıkları 20-25 kg arasında olan 18 erişkin erkek denek 3 eşit gruba bölünerek çalışmaya dahil edildi. Gruplar bupivakain (Grup B), levobupivakain (Grup L) ve ropivakain (Grup R) olarak belirlendi. Deneklerin elektrokardiyografisi (EKG) mönitörizasyonu yapıldı. Her grup için belirlenen lokal anestezikler deneklere intravenöz (İV) uygulanmaya başlandı. EKG değişiklikleri tespit edildiğinde infüzyon durduruldu ve gruplar için toplam ilaç toksik etki dozları hesaplandı.
BULGULAR: Grup B için üçüncü dk.’dan sonra 3.-4. dk. periyodunda deneklerde EKG değişiklikleri tespit edildi ve bu sürede bupivakain toksik dozu (etki dozu) 121,83±2,22 mg olarak hesaplandı. Grup L için üçüncü dk.’dan sonra 3.-4. dk. periyodunda deneklerde EKG değişiklikleri tespit edildi ve bu sürede levobupivakain toksik dozu (etki dozu) 135.83±8.01 mg olarak hasaplandı. Grup R için 5. dk.’dan sonra 5.-6. dk. periyodunda deneklerde EKG değişiklikleri tespit edildi ve bu sürede ropivakain toksik dozu (etki dozu) 205,00±5,47 mg olarak hasaplandı. Grupların toksik etki dozları kendi aralarında istatistiksel olarak karşılaştırıldığında; Grup R’nin toksik etki dozu, grup L’den ve grup B’den anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,01). Grup L’nin toksik etki dozu, grup B’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,01).
SONUÇ: Kardiyak sistem üzerine etkileri açısından bakıldığında, ropivakain, levobupivakain ve bupivakainden, levobupivakainin ise bupivakainden daha güvenli olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyotoksik ajanlar, bupivakain, levobupivakain, ropivakain,


Comparison of the Effects of the Toxic Dosages of Bupivacaine, Levobupivacaine and Ropivacaine on Cardiovascular System in Experimental Animal Model

Özlem Baştutcu Saka, Canan Balcı, Remziye Gül Savacı
Afyon Kocatepe University School Of Medicine, Department Of Anesthesiology, Afyon

OBJECTIVE: In this study, following the administration of bupivacaine, levobupivacaine and ropivacaine, we aimed to compare the cardiotoxic dosages and cardiotoxic effects of each agent.
METHODS: Eighteen adult dogs each weighing 20-25 kg were randomly divided into three equally distributed groups. Bupivacaine (Group B), levobupivacaine (Group L), ropivacaine (Group R) were chosen as local anesthetics. Anesthesia was achieved by administering of 100 mg ketamine and 5 mg midazolam before the study and intravenous catheter was placed. Electrocardiographic (ECG) monitorizations were performed. Local anesthetics were infused in each group. When ECG changed, drug administration was stopped and total effective toxic dosages for each group were identified.
RESULTS: ECG changes between 3. and 4. minutes post-injection were determined in the bupivacaine group and cardiotoxic dosage of bupivacaine was calculated as 121.83±2.22 mg. ECG changes between 3. and 4. minutes post-injection were determined in the levobupivacaine group and cardiotoxic dosage for levobupivacaine was calculated as 135.83±8.01 mg. ECG changes between 5. and 6. minutes post-injection were determined in the ropivacaine group and cardiotoxic dosage of ropivacaine was calculated as 205.00±5.47mg. The effective toxic dosage of Group R was found statistically significantly higher than Group B and Group L (p<0.01). In Group L cardiotoxic dose was found significantly higher than Group B (p<0.01).
CONCLUSION: In conclusion, when the cardiac effects of the evaluated drugs were considered; levobupivacaine and ropivacaine were more reliable than bupivacaine, and ropivacaine was more reliable than levobupivacaine.

Keywords: Cardiotoxic Agents, bupivacaine, levobupivacaine, ropivacaine


Özlem Baştutcu Saka, Canan Balcı, Remziye Gül Savacı. Comparison of the Effects of the Toxic Dosages of Bupivacaine, Levobupivacaine and Ropivacaine on Cardiovascular System in Experimental Animal Model. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 91-98

Sorumlu Yazar: Özlem Baştutcu Saka, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar