Obstrüktif Uyku Apnesi Tarama Testi Olarak Kullanılan STOP-Bang Testinin Türk Popülasyonunda Geçerliliğinin Saptanması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 115-120 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.46  

Obstrüktif Uyku Apnesi Tarama Testi Olarak Kullanılan STOP-Bang Testinin Türk Popülasyonunda Geçerliliğinin Saptanması

H. Volkan Acar1, Abdulaziz Kaya1, Fatih Yücel1, Murat Erdem2, Solmaz Eruyar Günal1, Fuat Özgen3, Bayazit Dikmen4
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Özel Bayındır Hastanesi, Uyku Bozuklukları Merkezi, Ankara
4Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Obstrüktif uyku apnesi (OUA) tarama testi olarak kullanılan STOP-Bang’in ve bunun kısa versiyonu olan STOP’un Türk popülasyonunda geçerlilik testlerinin gerçekleştirilmesi.
YÖNTEMLER: Obstrüktif uyku apnesi şüphesiyle Uyku Laboratuvarı’nda polisomnografi uygulanacak 110 erişkin hastada STOP-Bang soru formu doldurularak duyarlılık, özgüllük, pozitif belirleyici değer, negatif belirleyici değer ve olasılık oranları hesaplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, iki cinsiyet arasında obstrüktif uyku apnesi riskinin yüksek olması yönünden anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Apne-hipopne indeksi (AHI) değeri ≤5 olan hastalar, AHI >5 olan hastalarla karşılaştırıldığında, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). AHI ≤5 olan hastalarda AHI değeri ortalaması 1,4 iken, AHI değeri >5 olan hastalarda AHI ortalamasının 33,8 olduğu gözlendi (p<0,05). Hem STOP hem de STOP-Bang tarama testinin, OUA’nın farklı şiddet derecelerinde (AHI >5, AHI >15 ve AHI >30) duyarlılığı yüksek olmakla birlikte (>%90) özgüllüklerinin düşük olduğu saptandı. Ayrıca OUA şiddeti arttıkça, her iki testin de pozitif belirleyicilik değerlerinin azaldığı, negatif belirleyicilik değerlerinin ise arttığı saptandı.
SONUÇ: Duyarlılığı yüksek olan STOP-Bang, OUA için yatakbaşı tarama testi olarak kullanılmaya uygun bir testtir.

Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi, obstrüktif, polisomnografi, duyarlılık ve özgüllük


Validation of the STOP-Bang Questionnaire: an Obstructive Sleep Apnoea Screening Tool in Turkish Population

H. Volkan Acar1, Abdulaziz Kaya1, Fatih Yücel1, Murat Erdem2, Solmaz Eruyar Günal1, Fuat Özgen3, Bayazit Dikmen4
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Psychiatry, Gülhane Military Medical Academy, School Of Medicine, Ankara, Turkey
3Sleep Disorders Center, Bayındır Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: To perform validation tests of obstructive sleep apnoea screening (OSA) tests STOP-Bang and its short version STOP in a Turkish population.
METHODS: In 110 adult patients who were admitted to the Sleep Clinic for polysomnography with an initial diagnosis of obstructive sleep apnoea, the STOP-Bang questionnaire was used to calculate the sensitivity, specificity, negative predictive value, positive predictive value and likelihood ratios.
RESULTS: In the study, no significant difference was obtained between two sexes for the presence of high risk of obstructive sleep apnoea (p>0.05). When apnoea-hypopnoea index (AHI) ≤5 patients and AHI >5 patients were compared, no significant differences were found in the values of age, sex and body mass index (p>0.05). Mean AHI value was 1.4 in AHI ≤5 patients, while it was 33.8 in AHI >5 patients (p<0.05). Although both STOP and STOP-Bang screening tests have a high sensitivity (>90%) in various severities of OSA (AHI >5, AHI >15 and AHI >30), their specificities were found to be low. As the severity of OSA increases, the positive predictive values of both tests were decreased, while the negative predictive values were increased.
CONCLUSION: STOP-Bang with its high sensitivity is a suitable bedside screening test for OSA.

Keywords: Sleep apnoea, obstructive, polysomnography, sensitivity and specificity


H. Volkan Acar, Abdulaziz Kaya, Fatih Yücel, Murat Erdem, Solmaz Eruyar Günal, Fuat Özgen, Bayazit Dikmen. Validation of the STOP-Bang Questionnaire: an Obstructive Sleep Apnoea Screening Tool in Turkish Population. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 115-120

Sorumlu Yazar: H. Volkan Acar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar