Tiroidektomi sırasında baş pozisyonunun serebral oksijenizasyon ve kan akım hızı üzerine etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 241-246 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.77598  

Tiroidektomi sırasında baş pozisyonunun serebral oksijenizasyon ve kan akım hızı üzerine etkisi

Ayten Saracoglu1, Demet Altun1, Aysen Yavru1, Nihat Aksakal2, Ismail Cem Sormaz2, Emre Camci1
1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Boyun ekstansiyonu intra ve ekstra kranial arterlerde kan akışını belirlemede yardımcı olabilir ama tartışmalı bir konudur.
Biz tiroid ameliyatı sırasında baş pozisyonuna bağlı olarak oluşan beyin kan akımı değişikliklerini karotis Doppler incelemesi ve rejyonel oksijen saturasyonundaki değişiklik ile göstermeyi amaçladık.
Yöntemler: Hastalara tiroidektomi için son pozisyon hali olan 30 °semi Fowler pozisyonunda baş ve boyun ekstansiyonda olacak şekilde pozisyon verildi. Common karotis arterdeki tepe sistolik hız, ortalama hız, arteryel çap ve kan akım hacmindeki değişiklikler hesaplandı. Her iki taraf bölgesel beyin oksijen saturasyon değerleri sürekli olarak kaydedildi.
Bulgular: Ameliyatın sonunda common karotis arterdeki tepe sistolik hız, ortalama hız ve kan akım hacmi başlangıçtaki bazal değerlere göre anlamlı derecede azalmış olarak saptandı (p<0.001).
Heriki sol ve sağ serebral oksimetri değerlerinde indüksiyon sonrasında anlamlı olarak artış gözlendi ve artmış serebral oksimetri değerleri operasyon sonunda kalıcı olarak devam etti (p<0.001).
Indüksiyon sonrası ve ameliyat sonunda common karotis arterde tepe sistolik hız, ortalama hız, arteryel çap ve kan akım hacminde gözlenen değişiklikler yaş, vücut kitle indeksi, ameliyat süresi ve anestezi süresiyle ilişkili bulunmadı.
Sonuç: Tiroidektomi için verilen baş ve boyun ekstansiyonu karotis kan akımı ve beyin oksijenizasyonunu kademeli olarak olumsuz olarak etkilemekte ve özellikle ameliyat sonunda belirgin hale gelmektedir.
Sonuç olarak, serebral perfüzyon basıncını korumak ve serebral kan akımının devamlılığını sağlamak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: kan akımı, serebral oksijenizasyon, tiroidektomi


Effects of head position on cerebral oxygenation and blood flow velocity during thyroidectomy

Ayten Saracoglu1, Demet Altun1, Aysen Yavru1, Nihat Aksakal2, Ismail Cem Sormaz2, Emre Camci1
1Department of Anesthesiology, Istanbul University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Istanbul University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Determining the blood flow through intra and extra-cranial arteries during neck extension may be helpful but is a controversial issue.
We aimed to elucidate the changes in cerebral blood flow related to head positioning during thyroid surgery by carotid Doppler examination and regional oxygen saturation variations.
Methods: Patients were positioned with a final position of thyroidectomy consisting a 30° semi Fowler with the extension of neck and head. Values of peak systolic velocity, average velocity, arterial diameter and blood flow volume of the common carotid artery were calculated. Bilateral regional cerebral oxygen saturation were monitored continuously.
Results: At the end of the operation, peak systolic velocity, average velocity and blood flowvolume of the common carotid artery decreased significantly compared to the baseline measurement (p<0.001).
Both left and right cerebral oximetry measurements showed a significant increase after induction and the increased oxymetric values persisted at the end of the operation (p<0.001). Age, body mass index, surgical duration and anaesthesia duration were found not to be correlated with the changes occurred in the values of peak systolic velocity, average velocity, arterial diameter, blood flow volume of the common carotid artery, left and right regional cerebral oxygen saturation after induction and at the end of surgery.
Conclusion: The head and neck extension given for thyroidectomy negatively affect carotid blood flow and cerebral oxygenation gradually and become pronounced especially at the end of surgery.
In conclusion, it is important to maintain the cerebral perfusion pressure and cerebral blood flow.

Keywords: thyroidectomy, cerebral oxygenation, blood flow


Ayten Saracoglu, Demet Altun, Aysen Yavru, Nihat Aksakal, Ismail Cem Sormaz, Emre Camci. Effects of head position on cerebral oxygenation and blood flow velocity during thyroidectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 241-246

Sorumlu Yazar: Demet Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar