Spinal Anestezi Sonrası Katastrofik Nörolojik Komplikasyon: İntraserebral Hematom [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 104-105 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.18  

Spinal Anestezi Sonrası Katastrofik Nörolojik Komplikasyon: İntraserebral Hematom

Serbülent Gökhan Beyaz1, Tolga Ergönenç2, Fikret Bayar2, Ali Fuat Erdem1
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sakarya, Türkiye

Spinal anestezi sonrası intraserebral hematom çok nadir görülen bir nörolojik komplikasyondur ve dura ponksiyonu sonrasında oluşan intraserebral hematomun mekanizması bilinmemektedir. Herhangi bir nörolojik ve koagülasyon bozukluğu olmayan ve transüretral prostatektomi planlanan 87 yaşındaki erkek hastaya spinal anestezi uygulandı. Spinal enjeksiyondan yaklaşık 2,5 saat sonra baş ağrısı, konuşmada bozulma ve somnolans gelişen hastanın beyin CT’de intraserebral hematom tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek mekanik ventilasyona bağlandı. Hasta postoperatif 6. gün öldü. Spinal anestezi sonrası erken dönemde gelişen nörolojik bozuklukta geri dönüşsüz beyin hasarının gelişebileceği akla gelmeli ve zaman kaybetmeden radyolojik olarak araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, dura delinmesi, intraserebral hematom


A Catastrophic Neurologic Complication Following Spinal Anaesthesia: Intracerebral Haematoma

Serbülent Gökhan Beyaz1, Tolga Ergönenç2, Fikret Bayar2, Ali Fuat Erdem1
1Department Of Anaesthesiology, Faculty Of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Department Of Anaesthesiology, Sakarya University Training And Research Hospital, Sakarya, Turkey

Intracerebral haematoma following spinal anaesthesia is a very uncommon neurologic complication and the mechanism of intracerebral haematoma following dural puncture is not known. An 87-year-old man, who did not have any neurologic or coagulation disorder, received spinal anaesthesia for transurethral prostatectomy. Approximately 2.5 hours after spinal injection, he developed headache, slurred speech and somnolence, and brain CT revealed intracerebral haematoma. The patient was admitted to the intensive care unit and was intubated and connected to mechanical ventilator. The patient died on the 6th postoperative day. It should be kept in mind that irreversible brain damage can develop in neurological disorders that develop soon after spinal anaesthesia and that these should be promptly evaluated radiologically.

Keywords: Spinal anaesthesia, dural puncture, intracerebral haematoma


Serbülent Gökhan Beyaz, Tolga Ergönenç, Fikret Bayar, Ali Fuat Erdem. A Catastrophic Neurologic Complication Following Spinal Anaesthesia: Intracerebral Haematoma. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 104-105

Sorumlu Yazar: Serbülent Gökhan Beyaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar