Rett Sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 153-158 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.153  

Rett Sendromlu bir olguda anestezik yaklaşım

Tuba Berra Sarıtaş, Kevser Babacan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli
Selçuk Ünv. Meram Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Konya

Rett sendromu, özellikle kızları etkileyen, ilerleyici genetik bir bozukluktur. Sıklıkla X'e bağlı bir gen olan MECP2'deki bir mutasyon nedeniyle olur. Kızlardaki mental retardasyonun nedenleri arasında Down sendromundan sonra ikinci sıradadır. Solunum bozuklukları, EEG ve EKG anormallikleri, spastisite, ileri evrelerde kas yıkımı ve distoni, periferik motor bozukluk, skolyoz preanestezik hazırlık ve anestezi uygulaması özen ve hassasiyet gerektirmektedir. Biz bu olgu sunumunda Rett Sendromunda anestezik yaklaşımı tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: rett sendromu, malign hipertermi, anestezi


Anesthetic management of a case with Rett Syndrome

Tuba Berra Sarıtaş, Kevser Babacan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli
Selcuk University Meram Medical Faculty Anesthesiology Clinics, Konya

Rett syndrome (RS) is a progressive genetic disorder affecting mainly females. It is usually caused by a mutation in X-linked gene MECP2. After Down syndrome, Rett syndrome is the second leading cause of mental retardation seen in girls. Respiration disorders, EEG and EKG abnormalies, spasticity, advanced muscle wasting and dystonia, peripral motor disfunction scoliosist require precision and attention in preoperative peripheral motor dysfunction, scoliosos require precision, and attention in preoperative preparation and anesthetic management. We want to evaluate the anesthetic management of Rett Syndrome in this case presentation.

Keywords: rett syndrome, malign hyperthermia, anesthesia


Tuba Berra Sarıtaş, Kevser Babacan, Gamze Sarkılar, Selmin Ökesli. Anesthetic management of a case with Rett Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 153-158

Sorumlu Yazar: Tuba Berra Sarıtaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar