Propofol’ün Sıcaklık ve pH Değişiminin Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 34-37 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.09  

Propofol’ün Sıcaklık ve pH Değişiminin Enjeksiyon Ağrısı Üzerine Etkisi

Aslı Demir1, Bahar Aydınlı1, Büşra Tezcan1, Perihan Uçar1, Eslem İnce1, Derya Öztuna2, Aslı Dönmez1, Özcan Erdemli1

Amaç: Propofol, %60-70 oranında enjeksiyon ağrısına neden olmasına rağmen anestezide yaygın kullanılır. Bu çalışmada buzdolabında ve ameliyathane odasında saklanan propofol ampullerinin enjeksiyon ağrısı şiddeti ve sıklığı üzerine etkisini saptamayı amaçladık.
Yöntemler: Genel anestezi altında gastrointestinal ve ürolojik cerrahi geçirecek 200 hasta bu prospektif,randomize, çift kör çalışmaya dahil edildi. Rutin monitörizasyonun ardından oda ısısındaki 5 mL propofol (Grup 1) ve buzdolabındaki 5 mL propofol (Grup 2) 10 sn içinde enjekte edildi. Bir araştırmacı ağrıyı diğer bir araştırmacı ise propofolün sıcaklık ve pH’sını değerlendirdi.
Bulgular: Propofol enjeksiyon ağrısının genel insidansı Grup 1’de %73,7, Grup 2’de %83,2 idi ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.Verbal Rating Skala kullanılarak değerlendirilen ağrı şiddeti açısından ise gruplar arasında anlamlı fark saptandı. Ortalama VRS değeri Grup 1’de 2, Grup 2’de 3 bulundu.
Sonuç: Soğuk uygulama lokal anestetik etkiye sahiptir. Sunulan çalışmada istatistiksel olarak anlamlı olmasa da soğuk propofol’ün daha fazla hastada ağrıya neden olduğu; istatistiksel olarak anlamlı şekilde ise daha şiddetli ağrıya neden olduğu bulundu. Bu bulgular ışığında propofol’ün buzdolabı yerine oda ısısında saklanmasının enjeksiyon ağrısını azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Propofol, enjeksiyon, ağrı, pH


Influence of Temperature and pH Changes on Propofol Injection Pain

Aslı Demir1, Bahar Aydınlı1, Büşra Tezcan1, Perihan Uçar1, Eslem İnce1, Derya Öztuna2, Aslı Dönmez1, Özcan Erdemli1
1Türkiye Yüksek İhtisas Education And Research Hospital, Anaesthesia Clinic, Ankara, Turkey
2Ankara University Medical Faculty, Department Of Biostatistics, Ankara,turkey

Objective: Propofol has been widely used for anaesthesiology, although about 60%-70% of patients experience pain on injection. The aim of our study was to compare two storage patterns of propofol, namely room temperature versus refrigeration, in terms of their effect on incidence and severity of pain caused by its injection.
Methods: Two hundred patients referred to gastrointestinal or urologic surgery with general anaesthesiology were included in a prospective randomized, double-blind study. After routine monitoring, 5 mL of propofol at room temperature and 5 mL of propofol kept in the fridge was administered within 10 seconds to patients in Group 1 and Group 2, respectively. An investigator assessed pain intensity. Propofol temperature-pH were measured by another researcher.
Results: The overall incidence of pain on injection of propofol was 73.7% in Group 1, and 83.2% in Group 2. There was no significant difference between groups regarding the incidence of pain. There was a significant difference between groups in terms of pain severity based on a 6-point verbal rating scale. While the median VRS value for Group 1 was 2, it was 3 in Group 2.
Conclusion: Cold application has a local anesthetic effect of its own. In the present study it was observed that cold application of propofol caused pain more frequently, although it was statistically not significant; moreover, it was found that it statistically significantly increased the severity of pain. These findings indicate that propofol should be kept at room temperature instead of in the refrigerator in order to reduce injection pain.

Keywords: Propofol, injection, pain, pH


Aslı Demir, Bahar Aydınlı, Büşra Tezcan, Perihan Uçar, Eslem İnce, Derya Öztuna, Aslı Dönmez, Özcan Erdemli. Influence of Temperature and pH Changes on Propofol Injection Pain. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 34-37

Sorumlu Yazar: Aslı Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar