Genç Kadınlarda Anti N-Metil-D-Aspartat-Reseptör Ensefalit [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-74508 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.74508  

Genç Kadınlarda Anti N-Metil-D-Aspartat-Reseptör Ensefalit

Kamlesh Kumari1, Neeru Sahni1, Vimla Kumari2, Vikas Saini1
1Department of Anaesthesia and Intensive Care, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2Department of Gynaecology and Obstetric, Dr. S.N. Medical College Jodhpur, Rajasthan, India

Anti-N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör ensefalit yaygın olarak over teratomu ile ilişkili immün aracılı bir hastalıktır. Anti-NMDA- reseptör otoantikorları psikoz, felç ve otonomik disfonksiyon gelişimine yol açarak, NMDA fonksiyonunu bozarlar. Tedavisi altta yatan tümör rezeksiyonu ve immünosüpresyonu içermektedir. Yavaş iyileşme ve öngörülemeyen klinik seyir bu hastaların yoğun bakım yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada over teratom ile ilişkili anti-NMDA-reseptör ensefaliti olan iki genç kadın hastanın yönetimi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: NMDA, ensefalit, over teratom


Anti‑N-Methyl-D-Aspartate-Receptor Encephalitis in Young Females

Kamlesh Kumari1, Neeru Sahni1, Vimla Kumari2, Vikas Saini1
1Department of Anaesthesia and Intensive Care, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2Department of Gynaecology and Obstetric, Dr. S.N. Medical College Jodhpur, Rajasthan, India

Anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor encephalitis is an immune-mediated disease commonly associated with ovarian teratoma. Anti-NMDA–receptor autoantibodies disrupt NMDA function leading to the development of psychosis, seizures and autonomic dysfunction. The treatment includes underlying tumour resection and immunosuppression. Slow recovery and unpredictable clinical course makes intensive care management of these patients challenging. We report the management of two young female patients with anti-NMDA–receptor encephalitis associated with ovarian teratoma.

Keywords: NMDA, encephalitis, ovarian teratoma
Sorumlu Yazar: Kamlesh Kumari, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar