Genç Kadınlarda Anti-N-Metil-D-Aspartat Reseptör Ensefaliti [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 377-379 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.74508  

Genç Kadınlarda Anti-N-Metil-D-Aspartat Reseptör Ensefaliti

Kamlesh Kumari1, Neeru Sahni1, Vimla Kumari2, Vikas Saini1
1Department of Anaesthesia and intensive care, PGIMER, Chandigarh,India - 160012
2Department of Gynaecology and Obstetric, Dr. S.N. Medical College Jodhpur, Rajasthan, India

Anti-N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör ensefaliti genellikle over teratomuyla ilişkili immün aracılı bir hastalıktır. Anti-NMDA reseptör otoantikorları NMDA fonksiyonunu bozarak psikoz, nöbet ve otonom fonksiyon bozukluğu gelişimine yol açarlar. Hastalığın tedavisi altta yatan tümörün rezeksiyonunu ve immünosüpresyonu kapsar. Yavaş iyileşme süreci ve öngörülemeyen klinik seyir bu hastalarda yoğun bakım yönetimini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada over teratoma ile ilişkili anti-NMDA reseptör ensefaliti olan iki genç kadın hastanın yönetimi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: NMDA, ensefalit, over teratoma


Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis in Young Females

Kamlesh Kumari1, Neeru Sahni1, Vimla Kumari2, Vikas Saini1
1Department of Anaesthesia and Intensive Care, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2Department of Gynaecology and Obstetric, Dr S N Medical College Jodhpur, India- 342001

Anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor encephalitis is an immune-mediated disease commonly associated with ovarian teratoma. Anti-NMDA receptor autoantibodies disrupt NMDA function leading to development of psychosis, seizures and autonomic dysfunction. Treatment includes resection of the underlying tumour and immunosuppression. Slow recovery and unpredictable clinical course makes intensive care management of these patients challenging. We report the management of two young female patients with anti-NMDA receptor encephalitis associated with ovarian teratoma.

Keywords: NMDA, encephalitis, ovarian teratoma


Kamlesh Kumari, Neeru Sahni, Vimla Kumari, Vikas Saini. Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis in Young Females. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(6): 377-379

Sorumlu Yazar: Kamlesh Kumari, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar