Sirenomeli Sendromunda Anestezi Uygulaması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 169-173 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.169  

Sirenomeli Sendromunda Anestezi Uygulaması

Aytaç Yücel, Zekine Begeç, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Hasan Ergin, Mehmet Özcan Ersoy
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Malatya, Türkiye

Sirenomeli veya mermaid sendromu ender görülen kalıtsal bir anormallik olup, alt ekstremitelerin kısmen veya tamamen gelişmemesi veya füzyonu ile karakterizedir. Gastrointestinal ve genitoüriner kusurlar sıklıkla bu doğumsal bozukluğa eşlik eder. Periferik venlerin yerini belirlemedeki zorluk ve anormal ven drenajı nedeniyle intravenöz yol için ekstremite kullanımı sınırlı olabilir. Preoperatif dönemde eşlik eden anormallikler tespit edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Bu sunumuzda sirenomeli sendromu tanısı koyulan olguda anestezi uygulaması ve anestezi yönetimi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaudal regresyon sendromu, sirenomeli, anestezi


Anesthetic Management of a Patient With Sirenomelia A Case Report

Aytaç Yücel, Zekine Begeç, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Hasan Ergin, Mehmet Özcan Ersoy
Inonu University Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Malatya, Turkey

Sirenomelia or mermaid syndrome is an extremely rare developmental malformation characterized by complete or partial hipotrophy or fusion of the lower limbs. Gastrointestinal and urogenital anomalies are often accompanies with this congenital syndrome. Difficulty in determining the location of the peripheral veins and abnormal venous drainage may limit the use of limb for intravenous access. Associated anomalies should be identified and measures should be taken during the preoperative period. In this report we discussed anesthetic management of a patient diagnosed as sirenomelia syndrome.

Keywords: Caudal regression syndrome, sirenomelia, anesthesia


Aytaç Yücel, Zekine Begeç, Mehmet Ali Erdoğan, Hüseyin Konur, Hasan Ergin, Mehmet Özcan Ersoy. Anesthetic Management of a Patient With Sirenomelia A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 169-173

Sorumlu Yazar: Aytaç Yücel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar