Erken Gebelik Döneminde Elektrokonvulsif Tedavide Anestezi Yönetimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 145-147 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.73645  

Erken Gebelik Döneminde Elektrokonvulsif Tedavide Anestezi Yönetimi

Ülkü Özgül, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Feray Erdil, Zekine Begeç, Mahmut Durmuş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Gebelik sırasında şizofreni, bipolar bozukluk gibi majör psikiyatrik durumların yönetimi zordur. Gebelikte ortaya çıkan katatoni, intihar davranışı ve ağır psikoz gibi ilaç tedavisine dirençli, yaşamı tehdit eden ciddi bulgular anne ve bebek sağlığını etkilemektedir. Bu durumlarda elektrokonvulsif tedavi (EKT) farmakolojik tedaviye alternatif bir yöntem olarak düşünülebilir. Bu olguda, major depresyon nedeniyle EKT uygulanan 13 haftalık gebenin anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, Elektrokonvulsif Tedavi, Propofol


Anaesthetic Management in Electroconvulsive Therapy During Early Pregnancy

Ülkü Özgül, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Feray Erdil, Zekine Begeç, Mahmut Durmuş
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Inonu University, Malatya, Turkey

The management of major psychiatric conditions during pregnancy is exceptionally difficult. Pharmacoresistant, life-threatening and severe symptoms such as catatonia and suicidal behavior, affecting the health and safe of both mother and child. In such cases, electroconvulsive therapy (ECT) may be considered as an alternativeto pharmacolgic treatment. In this report, we presented anesthetic management for a patient with 13 week pregnant who underwent ECT due to major depression.

Keywords: Anesthesia, Electroconvulsive Therapy, Propofol


Ülkü Özgül, Mehmet Ali Erdoğan, Mukadder Şanlı, Feray Erdil, Zekine Begeç, Mahmut Durmuş. Anaesthetic Management in Electroconvulsive Therapy During Early Pregnancy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 145-147

Sorumlu Yazar: Ülkü Özgül, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar