Maraş Otu Kullanan Hastadaki Anestezi Deneyimimiz [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 68-69 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.16  

Maraş Otu Kullanan Hastadaki Anestezi Deneyimimiz

Sema Şanal Baş, Onur Özlü
Maraş Otu Kullanan Hastadaki Anestezi Deneyimimiz

Maraş otu ülkemizin Güneydoğu ve doğusunda sigara yerine yaygın olarak kullanılmaktadır. Maraş otunun en az sigara kadar zararlı olduğu ayrıca kardiyovasküler sistem üzerine etkileri de gösterilmiştir. Kullanan hastalarda özellikle hemodinamik etkilerini nedeniyle endotrakeal entübasyona bağlı gelişebilecek taşikardi ve hipertansiyon cevabı baskılanmalıdır. Lumbal diskektomi nedeniyle ameliyata alınan 27 yaşında erkek hastanın 7 yıldır 15-20 adet/gün Maraş otunu çiğneme ve sigara şeklinde kullandığı öğrenildi. Burada literatürde daha önceden bildirilmeyen Maraş otu kullanan hastanın entübasyona bağlı gelişebilecek yan etkileri azaltmak için indüksiyonda fentanil ve lidokain uygulandı. Anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırılmasında hiçbir sorun yaşanmadan ameliyatın gerçekleştirilmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Maraş otu, sigara, anestezi


Anesthesia Experience From a Patient Using Maras Powder

Sema Şanal Baş, Onur Özlü
Anesthesia Experience From A Patient Using Maras Powder

Maraş powder (MP) is widely used instead of cigarette smoking in the south-eastern region of our country. MP is at least as harmful as tobacco to the cardiovascular system. Patients using MP are prone to show exaggerated hemodynamic responses such as tachycardia and hypertension to endotracheal intubation. A 27-year-old male patient who was scheduled for lumbar discectomy gave a history of MP consumption by chewing and smoking 15-20 units/day, for 7 years. Here, this is the first report on a patient consuming MP in the literature. Anaesthesia induction was supported with fentanyl and lidocaine to reduce the intubation side effects. This case is reported where the surgery and anesthesia were performed without any adverse events.

Keywords: Maraş powder, tobacco, anaesthesia


Sema Şanal Baş, Onur Özlü. Anesthesia Experience From a Patient Using Maras Powder. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 68-69

Sorumlu Yazar: Sema Şanal Baş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar