I-gel ile Klasik Laringeal Maskenin Kullanım Kolaylığı ve Klinik Performans Yönünden Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 299-303 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.71542  

I-gel ile Klasik Laringeal Maskenin Kullanım Kolaylığı ve Klinik Performans Yönünden Karşılaştırılması

Dilek Erdoğan Arı1, Arzu Yıldırım Ar1, Ceren Şanlı Karip1, İncifer Siyahkoç2, Ahmet Hakan Arslan1, Fatma Nur Akgün1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: I-gel şişirilebilir kafı olmayan yeni bir supraglottik havayolu gerecidir. Ülkemizdeki hasta popülasyonunda I-gel ile klasik laringeal maskeyi (LMA) kullanım kolaylığı ve klinik performans yönünden karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntemler: American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II grubuna dahil 50 hasta Grup I-gel ve Grup LMA olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. I-gel/LMA yerleştirilme süreleri, ilk girişimde başarı varlığı kaydedildi. Tepe, plato ve ortalama havayolu basınçları, EtCO2, havayolu kompliyansı ve kaçak hacmi I-gel/LMA yerleştirildikten sonra belli aralıklarla kaydedildi. Havayolu gereci çıkarıldıktan sonra üzerinde kan olup olmadığı ve postoperatif boğaz ağrısı değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II grubuna dahil 50 hasta Grup I-gel ve Grup LMA olmak üzere rastgele iki gruba ayrıldı. I-gel/LMA yerleştirilme süreleri, ilk girişimde başarı varlığı kaydedildi. Tepe, plato ve ortalama havayolu basınçları, EtCO2, havayolu kompliyansı ve kaçak hacmi I-gel/LMA yerleştirildikten sonra belli aralıklarla kaydedildi. Havayolu gereci çıkarıldıktan sonra üzerinde kan olup olmadığı ve postoperatif boğaz ağrısı değerlendirildi.
BULGULAR: Havayolu aracını yerleştirme süresi I-gel grubunda LMA grubuna göre daha kısaydı (21,00±4,15 ve 30,40±12,17 sn, p=0,001). İlk girişimde başarı oranı, tepe, plato ve ortalama havayolu basınçları, EtCO2 ve kompliyans yönünden gruplar arasında fark saptanmadı. Havayolu gereci yerleştirildikten sonra 5. ve 45. dakikalardaki kaçak hacmi I-gel grubunda LMA grubuna göre daha düşüktü (p=0,041 ve p=0,027). Havayolu gereci üzerinde kan varlığı ve postoperatif boğaz ağrısı yönünden gruplar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: I-gel’in klasik LMA’dan daha avantajlı bir supraglotik havayolu gereci olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, I-gel, laringeal maske


Comparison of I-gel with Classic Laryngeal Mask Airway Regarding the Ease of Use and Clinical Performance

Dilek Erdoğan Arı1, Arzu Yıldırım Ar1, Ceren Şanlı Karip1, İncifer Siyahkoç2, Ahmet Hakan Arslan1, Fatma Nur Akgün1
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
22Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: I-gel is a new supraglottic airway device without an inflatable cuff. We aimed to compare I-gel and the classic laryngeal mask airway (LMA) regarding the ease of use and clinical performance in Turkish population.
Methods: Fifty American Society of Anesthesiologists (ASA) I–II patients were randomly allocated into two groups: Group I-gel and Group LMA. Insertion time and success in first attempt were recorded. Peak, plato and mean airway pressures, EtCO2, airway compliance and leak volume were periodically recorded during the operation. The presence of blood on device removal and postoperative sore throat were also assessed

METHODS: Fifty American Society of Anesthesiologists (ASA) I–II patients were randomly allocated into two groups: Group I-gel and Group LMA. Insertion time and success in first attempt were recorded. Peak, plato and mean airway pressures, EtCO2, airway compliance and leak volume were periodically recorded during the operation. The presence of blood on device removal and postoperative sore throat were also assessed.
RESULTS: The device insertion time in Group I-gel was shorter than that in Group LMA (21.00±4.15 vs. 30.40±12.17 s, p=0.001). The success rate in first attempt, peak, plato and mean airway pressures, EtCO2 and airway compliance did not differ between the groups. The leak volume was lower in Group I-gel 5 and 45 min after insertion (p=0.041 and p=0.027). The presence of blood on device removal and postoperative sore throat were similar in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: I-gel may be a more advantageous supraglottic airway device compared with LMA.

Keywords: Airway, I-gel, laryngeal mask airway


Dilek Erdoğan Arı, Arzu Yıldırım Ar, Ceren Şanlı Karip, İncifer Siyahkoç, Ahmet Hakan Arslan, Fatma Nur Akgün. Comparison of I-gel with Classic Laryngeal Mask Airway Regarding the Ease of Use and Clinical Performance. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(5): 299-303

Sorumlu Yazar: Dilek Erdoğan Arı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar