Postspinal Baş Ağrısı Sonrası Gelişen ve Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 142-145 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.29  

Postspinal Baş Ağrısı Sonrası Gelişen ve Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu

Neslin Şahin1, Jale Maral2, Esin Çelik3, Aynur Solak1, Berhan Genç1, Sena Kalaycıoğlu1, Nalan Bilgiç4, Serkan Gür1
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
3Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

Doğum sonrası dönemde baş ağrısı sık görülür. Postspinal baş ağrısı (PSBA) spinal anestezi sonrası en çok görülen büyük komplikasyondur. Tanı için klinik tablo ve spinal anestezi öyküsü yeterlidir. Fakat ayırıcı tanı listesi çok geniştir ve devam eden semptomlar varlığında tanı ve tedavi için çok yönlü yaklaşım gerekmektedir. Burada, sorunsuz bir gebeliği takiben postpartum 2. günde başlayan ve PSBA tedavisine yanıt vermeyen inatçı baş ağrısı ve 1. haftada hipertansiyon, görme bozukluğu, konvülziyon ve şuur durumunda bozukluk gelişen 31 yaşında kadın hastayı sunuyoruz. Olgunun klinik gidişi ve nöroradyolojik bulgular ile geç başlangıçlı preeklampsiye bağlı, atipik prezentasyon gösteren posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) tanısı konmuştur. Hasta antihipertansif tedavi ile dramatik iyileşme göstermiştir. PRES preeklampsi/eklampsiyi de içeren farklı etiyolojik etkenlere bağlı ortaya çıkan, çoğu zaman geri dönüşü olan akut bir nörolojik tablodur. Ancak tanı ve tedavide gecikme, kalıcı beyin hasarı ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle PRES erken evre tanı ve tedavisi açısından atipik klinik ve radyolojik prezentasyonun bilinmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Postpartum, postspinal baş ağrısı, PRES, preeklampsi, manyetik rezonans inceleme


Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome after Post-dural Puncture Headache

Neslin Şahin1, Jale Maral2, Esin Çelik3, Aynur Solak1, Berhan Genç1, Sena Kalaycıoğlu1, Nalan Bilgiç4, Serkan Gür1
1Department Of Radiology, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynaecology, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey
4Department Of Neurology, Şifa University Faculty Of Medicine, İzmir, Turkey

Headache is common in the postpartum period. Post-dural puncture headache (PDPH) is the most common major complication after spinal anaesthesia. The clinical features and history of spinal anaesthesia are sufficient for diagnosis. However, the differential diagnosis is extensive and the evaluation of persistent symptoms requires a multidisciplinary approach for diagnosis and treatment. Here, we report an 31 year-old woman with a history of normal pregnancy, presenting with persistent headache that started on postpartum day 2, and was refractory to conservative therapy of PDPH; the patient developed hypertension, seizures, visual disturbances, and altered mental status on postpartum day 7. The clinical outcome and neuroimaging findings of the patient were compatible with an atypical presentation of posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) associated with late postpartum preeclampsia. She showed dramatic improvement with antihypertensive therapy. PRES is a frequently reversible acute neurologic entity with different aetiologies including preeclampsia/eclampsia. However, a delay in diagnosis and treatment can result in permanent brain damage and death. Therefore, it is important to recognise atypical clinical and radiological presentations of PRES for early diagnosis and treatment.

Keywords: Postpartum, post-dural puncture headache, PRES, preeclampsia, magnetic resonance imaging


Neslin Şahin, Jale Maral, Esin Çelik, Aynur Solak, Berhan Genç, Sena Kalaycıoğlu, Nalan Bilgiç, Serkan Gür. Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome after Post-dural Puncture Headache. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 142-145

Sorumlu Yazar: Neslin Şahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar