Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 292-301 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.292  

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Öznur Doğan, Süheyla Ünver, Yeliz İrem Tunçel, Selma Keleş, Zeynep Cengiz Süner
Dr. A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Anestezi Kliniği- Ankara

AMAÇ: Monitörize anestezi bakımında deksmedetomidin ile midazolam/remifentanil kombinasyonunun nazal septum cerrahisinde karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Lokal anestezi altında nazal septum cerrahisi planlanan 50 hasta rasgele iki gruba ayrıldı. Grup D’ye 10 dk.’da 1 µg kg-1 deksmedetomidin bolusu ardından 0,3 µg kg-1 st-1 infüzyon, Grup M/R’ye 30 saniyede 0,05 mg kg-1 midazolam bolusu ardından 0.05 µg kg-1 dk-1 remifentanil infüzyonu başlandı. Sedasyon ve ağrı skorlarına göre infüzyon dozu ayarlandı. Sedasyon öncesi (0. dk.), sedasyon sonrası 3, 5, 10 ve takip eden her 5 dk.’da hemodinamik ve solunum parametreleri, ağrı ve sedasyon skorları, operasyon bitiminde infüzyonlar kesilerek tüketilen ilaç miktarları, hasta ve cerrah memnuniyeti, postoperatif 1., 5., 15., 30. dk., 1., 2., ve 4. saatlerde hemodinamik ve solunumsal parametreler, postanestezik Aldrete skoru, amnezi skoru, postoperatif derlenme skoru, yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Sedasyon skoru, grup M/R’de 5. ve 15. dk.’da anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Kalp atım hızı grup D’de intraoperatif 10. ve 35. dk.’da anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Solunum sayıları, grup M/R’de operasyon boyunca anlamlı düşük seyretti (p<0.05). Sp02 değerleri grup M/ R’de intraoperatif 5., 10., 15. dk.’larda anlamlı düşük bulundu (p<0.05). Maaliyet, grup D’de anlamlı yüksek bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Monitorize anestezi bakımında hızlı sedasyon istendiğinde, akciğer hastalığı yoksa desaturasyon açısından uygun önlemler alınarak midazolam/remifentanil kombinasyonu; semptomatik akciğer hastalığı olanlarda maliyeti göz önünde bulundurarak ve bradikardi açısından dikkatli olunarak deksmedetomidin tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: monitorize anestezi bakımı, deksmedetomidin, midazolam, remifentanil


Comparison of Dexmedetomidine versus Midazolam/Remifentanil Combination for Monitorized Anaesthesia Care

Öznur Doğan, Süheyla Ünver, Yeliz İrem Tunçel, Selma Keleş, Zeynep Cengiz Süner
Dr. A. Y. Ankara Oncology Education And Research Hospital 2. Anaesthesia Department- Ankara

OBJECTIVE: The aim of this study was to compare dexmedetomidine versus midazolam/remifentanil combination for monitorized anaesthesia care during nasal septal surgery.
METHODS: 50 patients undergoing nasal septal surgery under local anaesthesia were randomly assigned into two groups. Group D received 0,3 µg kg-1 hr-1 dexmedetomidine infusion after the loading dose of 1 µg kg-1/10 min. Group M/R received 0,05 mg kg-1 bolus dose of midazolam over 30 seconds followed by 0,05 mg kg-1 min-1 remifentanil infusion. The infusion rates were adjusted to target level of sedation and analgesia scores. Hemodynamic and respiratory parameters, analgesia and sedation scores were recorded before (0 min.) and 1, 5 and 10 minutes after sedation, and every 5 minutes thereafter. Total amount of drugs used, patient and surgeon satisfaction scores, hemodynamic and respiratory parameters, postanaesthetic Aldrete scores, amnesia and postoperative recovery scores and side effects were recorded at 1., 5., 15., 30. minutes, and 1., 2., and 4. hours, postoperatively.
RESULTS: Sedation scores were higher in group M/R at 5 and 15 minutes, postoperatively (p<0.05). Heart rates were lower in Group D at 10 and 35 minutes (p<0.05). Respiratory rates were lower in Group M/R throughout the operation (p<0.05) and also SpO2 values were lower at 5., 10. and 15. minutes (p<0.05). Cost of anesthesia in Group D was higher (p<0.05).
CONCLUSION: During monitorized anaesthesia care midazolam/remifentanil can be used for rapid onset of sedation in the absence of pulmonary disease while taking measures for desaturation. Dexmedetomidine may be preferred not disregarding bradycardic complications in symptomatic pulmonary disease, and its higher cost.

Keywords: Monitored anaesthesia care, dexmedetomidine, midazolam, remifentanil


Öznur Doğan, Süheyla Ünver, Yeliz İrem Tunçel, Selma Keleş, Zeynep Cengiz Süner. Comparison of Dexmedetomidine versus Midazolam/Remifentanil Combination for Monitorized Anaesthesia Care. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 292-301

Sorumlu Yazar: Yeliz İrem Tunçel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar