Miyastenia Gravisli Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 341-345 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.341  

Miyastenia Gravisli Bir Olguda Sugammadeks Kullanımı

Yakup Tomak, Habib Bostan, Hızır Kazdal
Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Rize

Miyastenia gravis, postsinaptik asetilkolin reseptörlerine karşı antikor gelişimiyle karakterize otoimmün bir hastalıktır. Hastalarda nondepolarizan kas gevşeticilere karşı duyarlılık artmıştır. Sugammadeks, roküronyum ve veküronyum gibi steroid yapılı nondepolarizan kas gevşeticileri seçici şekilde bağlayarak, etkilerini kaldırmak üzere tasarlanmış yeni bir ilaçtır. Bu makalede kas gevşetici olarak 0.6 mg kg-1 roküronyum kullanılan miyastenia gravisli bir olguda, kas gücünün geri dönüşünü sağlamada 4 mg kg-1 sugammadeks kullanımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miyastenia gravis, sugammadeks, roküronyum


The Use of Sugammadex in a Patient with Myasthenia Gravis

Yakup Tomak, Habib Bostan, Hızır Kazdal
Department Of Anesthesiology And Reanimation, University Of Rize, Faculty Of Medicine, Rize, Turkey

Myasthenia gravis is an autoimmune disease characterized by antibody formation against postsynaptic acetylcholine receptors. Patients demonstrate increased sensitivity to nondepolarizing muscle relaxants. Sugammadex is a new selective nondepolarizing muscle relaxant-binding agent designed to reverse the effect of steroidal muscle relaxants like rocuronium and vecuronium. This article reports the use of 4 mg kg-1 Sugammadex to reverse neuromuscular blockade in a myasthenia gravis case, where 0.6 mg kg-1 rocuronium was used as a neuromuscular blocking agent.

Keywords: Myasthenia gravis, sugammadex, rocuronium


Yakup Tomak, Habib Bostan, Hızır Kazdal. The Use of Sugammadex in a Patient with Myasthenia Gravis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 341-345

Sorumlu Yazar: Yakup Tomak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar