Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) Meyvesi ile İlişkili Antikolinerjik Toksik Sendrom: Bir Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 226-228 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.43  

Atropa Belladonna (Güzel Avrat Otu) Meyvesi ile İlişkili Antikolinerjik Toksik Sendrom: Bir Olgu Sunumu

Abdullah Demirhan1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, İsa Yıldız1, Tanzer Korkmaz2, Murat Bilgi1, Akcan Akkaya1, Hasan Koçoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Bolu

Atropa Belladonna (güzel avrat otu) ile gelişen zehirlenmeler antikolinerjik sendroma yol açabilmektedir. Bitkinin yüksek miktarda alınması letarji, koma ve hatta ölümle sonuçlanabilen cidd klinik tabloya neden olabilir. Bu olgu sunumunda ülkemizde güzel avrat otu olarak bilinen bitkinin meyvesinin bol miktarda yenmesi sonucu gelişen ciddi antikolinerjik sendromu literatür eşliğinde paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, atropa belladonna, antikolinerjik ajanlar


Atropa Bellodonna Fruit (Deadly Nightshade) Related Anticholinergic Toxic Syndrome: A Case Report

Abdullah Demirhan1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, İsa Yıldız1, Tanzer Korkmaz2, Murat Bilgi1, Akcan Akkaya1, Hasan Koçoğlu1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu
2Department Of Emergency Medicine, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu

Atropa Belladonna related poisoning may lead to anticholinergic syndrome. Ingestion of high amounts of the plant may cause lethargy, coma, and even a serious clinical picture that could lead to death. In this case report, we aim to share a case of anticholinergic syndrome that developed after ingestion of the fruit called “Deadly Nightshade” in our country.

Keywords: Poisoning, atropa belladonna, anticholinergic agents


Abdullah Demirhan, Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsa Yıldız, Tanzer Korkmaz, Murat Bilgi, Akcan Akkaya, Hasan Koçoğlu. Atropa Bellodonna Fruit (Deadly Nightshade) Related Anticholinergic Toxic Syndrome: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 226-228

Sorumlu Yazar: Abdullah Demirhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar