Akut Böbrek Hasarlı Sepsis Olgularında RIFLE Kriterlerinin Mortalite ve Morbiditeye Prognostik Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 82-90 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.082  

Akut Böbrek Hasarlı Sepsis Olgularında RIFLE Kriterlerinin Mortalite ve Morbiditeye Prognostik Etkisi

Evren Şentürk, Didem Akpir Soydan, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Figen Esen, Nahit Çakar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,istanbul

AMAÇ: Sepsis ve septik şok sıklıkla akut böbrek hasarı (ABH) ile birlikte seyreder ve kombinasyonunda mortalite %60’a kadar yükselebilir. Bu çalışmada kritik hastalarda ve sepsiste böbrek yetersizliğinin risk (R), böbrek hasarı (I), böbrek fonksiyonunda yetersizlik (F), böbrek fonksiyonun kaybı (L) ve son dönem böbrek yetersizliği (E) (RIFLE) sınıflandırmasına göre sağkalımı araştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Ocak 2007 ve Aralık 2007 tarihleri arasında üniversite hastanemizin yoğun bakımına alınan 1140 hasta, etik kurul onayı alındıktan sonra retrospektif olarak incelenmiştir. Öncesinde böbrek yetersizliği olan veya böbrek transplantasyonu yapılan hastalar inceleme dışı bırakılmıştır.Böbrek yetersizliği ve sepsis ile ilgili klinik, laboratuvar veriler ve hastaların sağkalımları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Bin otuz bir hastanın %15,6 (n=161)’sında yoğun bakıma kabulünün ilk 24 saatinde RIFLE sınıflamasına göre ABH saptanmıştır. Hastalar sepsis ile birlikte olanlar % 53.41 (n=86) ve sepsis olmadan ABH olan hastalar % 46,59 (n=75) olmak üzere sınıflandırılmıştır. Yalnızca ABH olan hastalar % 28 mortaliteye sahipken, sepsis ile birlikte olan hastaların mortalitesi % 55,8 olarak izlenmiştir. RIFLE sınıflamasının derecelendirmesi Akut Fizyolojik ve Kronik Sağlık değerlendirmesi (APACHE II) ve sırasıyla organ yetersizliği değerlendirme skoru olan (SOFA) ile korele bulunmuştur.
SONUÇ: RIFLE sınıflaması hastane içi mortalite ve kısa dönem prognoz ile ilgili olarak yoğun bakımdaki sepsisli hastalarda bir öngörü sağlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetersizliği, RİFLE sınıflaması, sağkalım


Prognostic Effects of RIFLE Criteria on Mortality and Morbidity in Septic Patients with Acute Kidney Injury

Evren Şentürk, Didem Akpir Soydan, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Figen Esen, Nahit Çakar
Department Of Anesthesiology, Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul

OBJECTIVE: Sepsis and septic shock are often complicated by acute kidney injury (ABH), and the mortality rates can be as high as 60 % in their combination. This study investigates the outcomes of critically ill and septic patients, and elucidates the association between prognosis and risk of renal failure (R), injury to the kidney (I), failure of the renal function (F), loss of kidney function (L), and end-stage renal failure (E) (RIFLE) classification.
METHODS: After the approval of ethics committee 1140 patients admitted in our University hospital ICU from January 2007 until December 2007, were retrospectively evaluated. Patients with renal failure or renal transplants were excluded. Clinical, and laboratory parameters related to renal failure, sepsis and survival rates of the patients were evaluated.
RESULTS: Among 1031 patients, 15.6 % (n=161) have ABH according to RIFLE classification in the first 24 hours. Patients were classified as those with sepsis 53.41 % (n=86) and without sepsis-ABH 46.59 % (n=75). Although patients with only ABH had a mortality rate of 28 %, patients that have sepsis and ABH; had a mortality rate of 55.8 %. The severity of the disease according to RIFLE classification correlated with Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) and sequential organ failure assessment scores.
CONCLUSION: These findings are consistent with a role for RIFLE classification in accurately predicting in-hospital mortality and short-term prognosis in ICU patients with sepsis.

Keywords: Acute renal failure, RIFLE classification, mortality


Evren Şentürk, Didem Akpir Soydan, Perihan Ergin Özcan, Günseli Orhun, Figen Esen, Nahit Çakar. Prognostic Effects of RIFLE Criteria on Mortality and Morbidity in Septic Patients with Acute Kidney Injury. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 82-90

Sorumlu Yazar: Evren Şentürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar