Bebeklerde ve Çocuklarda Ultrason Kılavuzluğunda Brakiyosefalik Ven Kanülasyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 153-157 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.67535  

Bebeklerde ve Çocuklarda Ultrason Kılavuzluğunda Brakiyosefalik Ven Kanülasyonu

Mark E Thompson
Department of Anesthesiology State University of New York at Buffalo, Buffalo NY, USA, Department of Anesthesiology Texas Tech University of Health Sciences, Lubbock TX, USA, Department of Anesthesiology Covenant Children’s Hospital, Lubbock TX, USA

Amaç: Ultrason rehberliğinde (USG) brakiyosefalik ven (BCV) kanülasyonunun teknik olarak zor olmadığı gösterilmiştir. Uygulama kolaylığı ve hasta rahatından dolayı, bizim kurumumuzda santral ven kanülasyonu için ilk yaklaşım olarak kabul edilmesinin, santral ven kanülasyonu endikasyonlarını genişletebileceğini varsaymaktayız.
Yöntemler: 2012-2014 yılları arasında bağımsız bir çocuk hastanesinde herhangi bir cerrahi operasyon geçiren 16 yaş altındaki hastaların santral yolları retrospektif olarak incelendi. Hastaneden taburcu olana kadar yolların kullanımı ve yönetimi incelendi. Verilerin analizi karşılaştırmalı istatistik yöntemleri ile yapıldı.
Bulgular: Kırk dokuz olgu belirlendi. Bunların 20’sinin ağırlığı 10 kg’ın altında iken, 29’unun ağırlığı 10 kg’ın üzerindeydi. Tüm vakalarda kanülasyon başarılıydı. Önemli geç komplikasyonlar görülmedi. Kateterler kazayla yerlerinden çıkmadan ve rahatsızlık nedeniyle çıkarılmadan ameliyat sonrasında iyi tolere edildiler. Kateterlerin ortalama kalış süresi 6,3 gün (3-20±3,77) olarak bulundu. Dokuzunda acil cerrahide girişi sağlamak için yerleştirildi. On beş olguda bilinen veya karşılaşılan zor periferik intravenöz (PIV) giriş için yerleştirildi. Olguların %79,6’sında kateterler, hasta eve taburcu olana kadar yerinde kaldı. Vakaların %40’ında PIV kateteri çıkarıldı ve santral tüp tercihe bağlı olarak bırakıldı. On bir hastada (%22,4) total parenteral nutrisyon (TPN) uygulandı.
Sonuç: BCV kanülasyon, genelde PIV kanülün çıkarılması/başarısızlığının ötesinde, ortalama 6,3 günlük kalış süresiyle çocuklar tarafından iyi tolere edildi. Kateterler hastane yatışı sırasında primer venöz girişi olarak ve kısa süreli TPN yöntemi açısından faydalı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Brakiyosefalik ven, santral venöz kanülasyon, pediatrik, ultrasonografi


Ultrasound-Guided Cannulation of the Brachiocephalic Vein in Infants and Children is Useful and Stable

Mark E Thompson
Department of Anesthesiology State University of New York at Buffalo, Buffalo NY, USA, Department of Anesthesiology Texas Tech University of Health Sciences, Lubbock TX, USA, Department of Anesthesiology Covenant Children’s Hospital, Lubbock TX, USA

Objective: Ultrasound-guided (USG) cannulation of the brachiocephalic vein (BCV) has been shown to be technically easy. We hypothesised that adoption of USG in-plane cannulation of the BCV as the primary approach to central venous cannulation at our institution would lead to central venous cannulation for a greater variety of indications.
Methods: We performed retrospective, descriptive comparison of all central lines placed in patients aged <16 years who underwent any surgical operation during calendar years 2012–2014 at a small, free-standing children’s hospital. The use and management of a central line was reviewed until the patient was discharged from the hospital. Analysis of the data was performed using simple comparative statistical methods.
Results: Forty-nine patients were identified, 20 who weighed <10 kg and 29 who weighed >10 kg. Cannulation was successful in all patients. No significant late complications occurred. Catheters were well tolerated post-operatively, with no accidental dislodgement and no removal because of discomfort. The average duration of insertion was 6.3 (3–20±3.77) days. Nine catheters were placed for access during emergency surgery. 15 were placed in patients with difficult peripheral intravenous (PIV) access. The central lines remained in place until discharge in 79.6% of patients. In 40% of patients, the PIV catheter was removed, and the central line was retained because of preference. Total parenteral nutrition (TPN) was administered in 11 (22.4%) patients.
Conclusion: Cannulation of BCV was well tolerated by children, with an average insertion duration of 6.3 days, which often lasted beyond the removal/failure of the PIV cannula. Catheters were useful for primary venous access during hospitalisation and for short TPN courses.

Keywords: Brachiocephalic vein, central venous cannulation, paediatric, ultrasonography


Mark E Thompson. Ultrasound-Guided Cannulation of the Brachiocephalic Vein in Infants and Children is Useful and Stable. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 153-157

Sorumlu Yazar: Mark E Thompson, United States


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar