Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 58-62 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.058  

Aynı Hastada İki Kez Lokal Anestezik Toksisitesine Bağlı Konvülziyon Gelişmesi

Coşkun Araz, Aynur Camkıran, Selim Candan, Gülnaz Arslan
Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ekstremite cerrahilerinde çok çeşitli lokal anestezik ilaçlar ve bölgesel anestezi yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ender olarak da olsa, uygulanan blok tekniğine veya lokal anestezik maddeye ilişkin minimal veya ciddi, hatta yaşamı tehdit edebilen komplikasyonlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu olgu sunumunda, aynı hastada ayrı zamanlarda, farklı blok uygulamaları sırasında iki kez karşılaştığımız ve müdahale ile düzelen konvülziyon durumunu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezikler, konvülziyon


Two Convulsions Caused by Local Anesthesic Toxicity in The Same Patient: A Case Report

Coşkun Araz, Aynur Camkıran, Selim Candan, Gülnaz Arslan
Baskent University, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey

Different regional anesthetic techniques and several local anesthetics have been widely used for extremity surgeries. We may occasionally encounter some complications due to block technique or local anesthetics ranging from minimal to serious, even fatal outcomes. In this case, we report two incidents of convulsive attacks caused by two different types of regional blocks in the same patient at separate occasions which were alleviated with pharmacotherapy.

Keywords: Local anesthetics, convulsion


Coşkun Araz, Aynur Camkıran, Selim Candan, Gülnaz Arslan. Two Convulsions Caused by Local Anesthesic Toxicity in The Same Patient: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 58-62

Sorumlu Yazar: Coşkun Araz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar