Anesteziyoloji Alanında Faliyet Gösteren Akademisyenlerin Teknoloji ve Bilişim Araçlarını Kullanım Tercihleri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 341-347 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.65902  

Anesteziyoloji Alanında Faliyet Gösteren Akademisyenlerin Teknoloji ve Bilişim Araçlarını Kullanım Tercihleri

Akcan Akkaya1, Murat Bilgi1, Abdullah Demirhan1, Adem Deniz Kurt1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Kadir Akkaya1, Hasan Koçoğlu1, Hikmet Tekçe2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

AMAÇ: Bilimsel bir çalışmanın başlangıcından yayınlanmasına kadar geçen süreçte araştırmacılar çok sayıda bilişim aracını kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, anesteziyoloji alanında bilimsel yayın üreten akademisyenlerin kullandıkları bilişim araçları ve teknolojik tercihlerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Akademisyenlerin teknoloji ve bilişim araçlarını kullanım tercihlerine değerlendirmeye yönelik 18 adet çoktan seçmeli anket sorusunu cevaplamaları istendi.
BULGULAR: Anket sonuçlarımıza göre, PubMed en sık tercih edilen makale arama portalı olmuştur. Bunu Google Akademik takip etmiştir. Medscape en çok tercih edilen tıbbi yenilikler takip sitesi olmuştur. Akademisyenlerin ancak %12’si randomize klinik çalışmalarına bir kayıt sitesinden (www.clinicaltrials.gov) klinik çalışma numarası almışlardır. Katılımcıların %28’i “Consolidated Standards of Reporting Trials” kontrol listesini klinik çalışmalarında kullanmışlardır. Ortak dosyaların paylaşımı için katılımcıların %21’i Dropbox ve %9’u Google Drive’ı tercih etmiştir. Akademik maksatla en çok tercih edilen internet tarayıcı %32,25 ile Google Chrome’dur. İngilizce dilinde düzeltme yardımı %21’le Scribendy, %12 ile Textcheck sitelerinden satın alınmaktadır. Akademisyenlerin yarısı istatistik ihtiyaçlarını kişisel ilişkileri ile uzmanına yaptırmayı tercih ettiklerini, %27’si kendisi yaptığını, %24’ü ise profesyonel yardım aldığını belirtmişlerdir. Bir referans düzenleme programı kullanmayanlar %60, EndNote kullananlar %21 olarak bulunmuştur. Makale yazımıyla ilgili harcama yapan akademisyenlerin oranı %9 olup, ortalama harcama 1287 TL/yıl’dır.
SONUÇ: Akademisyen olan anesteziyologlar bilimsel yayın üretmek için teknoloji ve bilişim araçlarından önemli ölçüde faydalanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Anesteziyoloji, bilimsel yayın, teknoloji ve biyomedikal bilişim araçları


Technology and Information Tool Preferences of Academics in the Field of Anaesthesiology

Akcan Akkaya1, Murat Bilgi1, Abdullah Demirhan1, Adem Deniz Kurt1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Kadir Akkaya1, Hasan Koçoğlu1, Hikmet Tekçe2
1Abant Izzet Baysal University Faculty Of Medicine, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Bolu, Turkey
2Abant Izzet Baysal University Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine, Bolu, Turkey

OBJECTIVE: Researchers use a large number of information technology tools from the beginning until the publication of a scientific study. The aim of the study is to investigate the technology and data processing tool usage preferences of academics who produce scientific publications in the field of anaesthesiology.
METHODS: A multiple-choice survey, including 18 questions regarding the use of technology to assess the preferences of academicians, was performed.
RESULTS: PubMed has been the most preferred article search portal, and the second is Google Academic. Medscape has become the most preferred medical innovation tracking website. Only 12% of academicians obtain a clinical trial registration number for their randomized clinical research. In total, 28% of respondents used the Consolidated Standards of Reporting Trials checklist in their clinical trials. Of all participants, 21% was using Dropbox and 9% was using Google-Drive for sharing files. Google Chrome was the most preferred internet browser (32.25%) for academic purposes. English language editing service was obtained from the Scribendi (21%) and Textcheck (12%) websites. Half of the academics were getting help from their specialist with a personal relationship, 27% was doing it themselves, and 24% was obtaining professional assistance for statistical requirements. Sixty percent of the participants were not using a reference editing program, and 21% was using EndNote. Nine percent of the academics were spending money for article writing, and the mean cost was 1287 Turkish Liras/year.
CONCLUSION: Academics in the field of anaesthesiology significantly benefit from technology and informatics tools to produce scientific publications.

Keywords: Anaesthesiology, scientific publication, biomedical information tools


Akcan Akkaya, Murat Bilgi, Abdullah Demirhan, Adem Deniz Kurt, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Kadir Akkaya, Hasan Koçoğlu, Hikmet Tekçe. Technology and Information Tool Preferences of Academics in the Field of Anaesthesiology. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 341-347

Sorumlu Yazar: Akcan Akkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar