İnfant Bir Hastada Başarısız Videolaringoskop ile Entübasyondaki Zor Hava Yolu Yönetimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 214-216 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.65365  

İnfant Bir Hastada Başarısız Videolaringoskop ile Entübasyondaki Zor Hava Yolu Yönetimi

Alparslan Kuş, Derya Berk, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Zor laringoskopi ve başarısız endotrakeal entübasyon, morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Zor hava yolu pediyatrik hastalarda yetişkinlere göre daha az rastlanır, fakat anatomik kusurlar, zor laringoskopi ve entübasyon riskini arttırmaktadır. Yarık damak ameliyatlarında zor hava yolu insidansı %4,7-8,4 arasında değişmektedir. Laringoskop bleydinin yerleştirilmesini zorlaştıran anatomik zorluk, mikrognati, kısa boyun gibi yüz deformiteleri ve 1 yaşından küçük olmak, zor hava yolu olasılığını arttırmaktadır. Birçok olgu sunumunda zor hava yoluna ait anestezi yönetiminde videolaringoskop faydalı bir havayolu aracı olarak bildirilmiştir. Buna rağmen videolaringoskop ile entübasyon; deneyimsiz klinisyen, uygunsuz stile, başlangıçta travmatik entübasyon girişimi, kısıtlı boyun hareketi ve kısıtlı orafaringeal ağız boşluğuna bağlı başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu olgu sunumunda, yarık damak ameliyatı geçiren ve entübasyonu videolaringoskopi ile başarısız olan bebekteki zor hava yolu yönetimini sunmayı istedik.

Anahtar Kelimeler: Videolaringoskop, stile, zor havayolu, yarık damak


Management of Difficult Airway in a Failed Intubation with Videolaryngoscopy in an Infant Patient

Alparslan Kuş, Derya Berk, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Kocaeli Univercity Medical School, Kocaeli, Turkey

The videolaryngoscope is a useful alternative airway device for anaesthesia management of difficult airways. However videolaryngoscope intubation may fail due to lack of experience, incorrect application, inappropriate stylet, prior traumatic attempts, restricted cervical movement and limited oropharyngeal airspace. Using a stylet and correctly shaped endotracheal tube is important to facilitate tracheal intubation with the videolaryngoscope, especially in paediatric patients. However, anatomical difficulty in the placement of the laryngoscope blade, association with facial deformities such as micrognathia, having a short neck, cleft palate and being younger than 1 year increase the likelihood of a difficult airway. In this report, we present our approach to difficult airway management in a failed intubation with a videolaryngoscope in an infant undergoing cleft palate surgery.

Keywords: Laryngoscopy, stylet, difficult airway, cleft palate


Alparslan Kuş, Derya Berk, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker. Management of Difficult Airway in a Failed Intubation with Videolaryngoscopy in an Infant Patient. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 214-216

Sorumlu Yazar: Derya Berk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar