Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Epidural ve Genel Anestezi Sırasında Stres Yanıt Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 117-123 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.65265  

Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Epidural ve Genel Anestezi Sırasında Stres Yanıt Üzerine Etkisi

M. Cem Çeliksular1, Ayten Saraçoğlu2, Ercüment Yentür1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Istanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda preoperatif iki saat öncesine kadar alınan oral karbonhidrat solüsyonlarının cerrahi stres yanıta etkisi genel ve epidural anestezi uygulanan hastalarda değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Total kalça protezi ameliyatı geçirecek ASA I-II, 80 hasta dört gruba ayrıldı (n=20). Grup G preoperatif 8 saat açlıkla genel anestezi uygulanan, Grup GN preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu içirilerek genel anestezi uygulanan, Grup E preoperatif 8 saat açlıkla epidural anestezi uygulanan, Grup EN preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu içirilen epidural anestezi altındaki hastalardan seçildi. Oral karbonhidrat solüsyonu içirilerek çalışmaya katılan grup GN ve grup EN hastalarına; elektif cerrahiden önceki gece saat 24: 00’da 800 mL, ameliyattan 2 saat önceyse 400 mL %12,5 oral karbonhidrat solüsyonu içirildi. Glukoz, insülin, kortizol ve IL-6 düzeyleri için kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi oral karbonhidrat nütrisyonu kan glukoz değerleri üzerine anlamlı bir etki oluşturmadı. Gruplar arasında, ameliyattan 24 saat önceki insülin değerleri arasında fark bulunmazken, ameliyat öncesi nutrisyon verilen gruplarda insülin değerlerinin, nutrisyon almayan gruplardan 2-3 kat fazla olduğu belirlendi. Epidural anestezi gruplarında postoperatif 24. saatteki insülin değerlerinin, bazal değerlere göre arttığı, aynı dönemlerde ise genel anestezi gruplarında plazma insülin konsantrasyonlarının azaldığı görüldü. Ameliyat öncesi nutrisyon uygulanan epidural anestezi grubundaki değişim istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Cerrahi girişimi takip eden 2. saatteki kan kortizol değerleri, genel anestezi uygulanan gruplarda epidural anestezi gruplarından daha yüksek bulunmuştur. Uyguladığımız genel ve epidural anestezi teknikleri, IL-6 düzeylerindeki değişim üzerine etkili bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda; epidural anestezi tekniğinin cerrahi stres yanıtı baskıladığı ancak ameliyat öncesi uygulanan oral karbonhidrat solüsyonu ile beslenmenin, cerrahi stres yanıt üzerinde anlamlı etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stres yanıtı, total kalça replasmanı, karbonhidrat solüsyonu, genel anestezi, epidural anestezi


The Influence of Oral Carbohydrate Solution Intake on Stress Response before Total Hip Replacement Surgery during Epidural and General Anaesthesia

M. Cem Çeliksular1, Ayten Saraçoğlu2, Ercüment Yentür1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology Aad Reanimation, İstanbul Bilim University School of Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The effects of oral carbohydrate solutions, ingested 2 h prior to operation, on stress response were studied in patients undergoing general or epidural anaesthesia.
METHODS: The study was performed on 80 ASA I-II adult patients undergoing elective total hip replacement, which were randomized to four groups (n=20). Group G patients undergoing general anaesthesia fasted for 8 h preoperatively; Group GN patients undergoing general anaesthesia drank oral carbohydrate solutions preoperatively; Group E patients undergoing epidural anaesthesia fasted for 8 h and Group EN patients undergoing epidural anaesthesia drank oral carbohydrate solutions preoperatively. Groups GN and EN drank 800 mL of 12.5% oral carbohydrate solution at 24: 00 preoperatively and 400 mL 2 h before the operation. Blood samples were taken for measurements of glucose, insulin, cortisol and IL-6 levels.
RESULTS: The effect of preoperative oral carbohydrate ingestion on blood glucose levels was not significant. Insulin levels 24 h prior to surgery were similar; however, insulin levels measured just before surgery were 2-3 times higher in groups GN and EN than in groups G and E. Insulin levels at the 24th postoperative hour in epidural groups were increased compared to those at basal levels, although general anaesthesia groups showed a decrease. From these measurements, only the change in Group EN was statistically significant (p<0.05). Plasma cortisol levels at the 2nd peroperative hour were higher in epidural groups than in general anaesthesia groups. Both anaesthesia techniques did not have an effect on IL-6 levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We concluded that epidural anaesthesia suppressed stress response, although preoperative oral carbohydrate nutrition did not reveal a significant effect on surgical stress response.

Keywords: Stress response, total hip replacement, carbohydrate solution, general anesthesia, epidural anaesthesia


M. Cem Çeliksular, Ayten Saraçoğlu, Ercüment Yentür. The Influence of Oral Carbohydrate Solution Intake on Stress Response before Total Hip Replacement Surgery during Epidural and General Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 117-123

Sorumlu Yazar: M. Cem Çeliksular, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar