Bir Kateter Komplikasyonu: Ven Perforasyonu ve Akciğer Hasarı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 270-272 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.64325  

Bir Kateter Komplikasyonu: Ven Perforasyonu ve Akciğer Hasarı

Cengiz Şahutoğlu1, Zeynep Pestilci1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Seda Özen Sunal1, Ayşe Gül Çevik2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Santral venöz kateterler sıvı infüzyonu, hemodiyaliz ve santral venöz basınç ölçümü gibi değişik nedenlerle çok sık kullanılmaktadır. Ancak bu kateterlerin yerleştirilmesi veya sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastaya zarar verilebilmekte veya ek girişim yapılmasına neden olunabilmektedir. Kateterde fonksiyon bozukluğu, arter ponksiyonu, hemotoraks veya pnömotoraks gibi çeşitli komplikasyonlar hastaların %5-26’sında görülebilir ve erken tanısı hayati öneme sahiptir. Biz burada katetere bağlı ven perforasyonu ve akciğer hasarı gelişen bir olguyu literatür eşliğinde sunmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateterler, komplikasyonlar, toraks cerrahisi


A Venous Catheter Complication: Venous Perforation and Lung Injury

Cengiz Şahutoğlu1, Zeynep Pestilci1, Seden Kocabaş1, Fatma Zekiye Aşkar1, Seda Özen Sunal1, Ayşe Gül Çevik2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey

Central venous catheters are frequently being used for different causes like liquid infusions, hemodialysis and measurement of central venous pressure. Because of the complications which occur at the time or after the placement of these catheters can give harm to the patient or can cause another need for a new attempt. Complications like malfunction of the catheter, arterial puncture, hemothorax or pneumothorax can be seen at the 5-26% of the patients and early detection is very important. We want to present a ven perforation and lung injury case according to the catheter based upon literature.

Keywords: Central venous catheters, complications, thoracic surgery


Cengiz Şahutoğlu, Zeynep Pestilci, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar, Seda Özen Sunal, Ayşe Gül Çevik. A Venous Catheter Complication: Venous Perforation and Lung Injury. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 270-272

Sorumlu Yazar: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar