Faktör XI Eksikliği ve Sezaryen Anestezisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 116-118 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.116  

Faktör XI Eksikliği ve Sezaryen Anestezisi

Aytaç Yücel, Erdinç Koca
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Malatya, Türkiye


Faktör XI (FXI) eksikliği ender görülen bir hematolojik bozukluktur. Her iki cinsiyette de görülmekle birlikte, genellikle asemptomatiktir ve kendisini postoperatif kanama ile gösterir.(1) Otozomal resesif geçişli bir bozukluk olup, homozigot veya çift heterozigot ender olarak da heterozigot şekilde görülebilir.(2) FXI eksikliği daha önceleri “hemofili C” olarak adlandırılmakta iken, günümüzde bu terim kullanılmamaktadır.(1) FXI plazma düzeyinin % 15’ten az olması kanamaya eğilimi artırır fakat plazma düzeyi ile kanamanın şiddeti arasında herhangi bir ilişki yoktur.(3)

Obstetrik anestezistler doğum veya cerrahi operasyon sırasında bir veya daha fazla pıhtılaşma faktörleri eksikliği olan gebelere anestezi vermek zorunda kalabilir. Bu nedenle bu tür hastaların perioperatif dönemde hemotolojik ve hemodinamik açıdan sıkı takip edilmesi önemlidir. Bu mektupta, FXI eksikliği önceden bilinen 36 haftalık gebede anestezi güvenliği açısından yapılması gereken işlemler ile FXI eksikliğinin etiyopatogenezi ve tedavisinden söz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Faktör XI eksikliği, sezaryen, obstetrik anestezi


Factor XI Deficiency and Anesthesia for Cesarean Section: Letter to Editor

Aytaç Yücel, Erdinç Koca
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Inonu University, Malatya, Turkey

Keywords: Factor XI deficiency, cesarean section, obstetric anesthesia


Aytaç Yücel, Erdinç Koca. Factor XI Deficiency and Anesthesia for Cesarean Section: Letter to Editor. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 116-118

Sorumlu Yazar: Aytaç Yücel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar