Perioperatif Hemodinamik Optimizasyon [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 56-65 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.2220141  

Perioperatif Hemodinamik Optimizasyon

Hollmann D. Aya, Maurizio Cecconi, Andrew Rhodes
St George Sağlık Nhs Trust Ve St George Üniversitesi, Londra, İngiltere

Son yıllarda, bir dizi çalışma, cerrahi mortalite ve postoperatif komplikasyonların oranı üzerine perioperatif hemodinamik optimizasyonun faydalarını doğrulamıştır. Bu işlem, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için tedavilere rehberlik amacıyla ileri düzeyde hemodinamik izlem kullanımını gerektirmektedir. Bu derleme perioperatif hedefe yönelik tedavi (HYT) hakkında ileri araştırmayı hak edebilen bazı yönleri vurgulayarak yeni kanıtlar sunmayı amaçlamaktadır. Sonuçlar üzerindeki yararlarını maksimize etmek için, HYT mümkün olduğunca erken uygulanmalıdır; intravasküler hacim optimizasyonu önyük rezerv cevabı ile uyum içinde olmalıdır, hedefler bireyselleştirilmeli ve müdahalenin yeterliliği ayrıca değerlendirilmelidir; non-invazif veya minimal invazif izleme kullanılmalıdır ve son olarak istenmeyen komplikasyonları önlemek için her bir tedavinin yan etkileri dikkate alınmalıdır. Yeni ilaçlar ve teknolojiler, özellikle dolaşımın venöz tarafını araştıranlar, gelecekte bu grup terapötik girişimlerin etkinliğini artırabilir ve uygulanmasını kolaylaştırabilir.

Anahtar Kelimeler: Hedefe yönelik, postoperatif bakım, hemodinamik, sıvılar


Perioperative Haemodynamic Optimisation

Hollmann D. Aya, Maurizio Cecconi, Andrew Rhodes
St George’s Healthcare Nhs Trust And St George’s University Of London, Uk

During the latest years, a number of studies have confirmed the benefits of perioperative haemodynamic optimisation on surgical mortality and postoperative complication rate. This process requires the use of advanced haemodynamic monitoring with the purpose of guiding therapies to reach predefined goals. This review aim to present recent evidence on perioperative goal directed therapy (GDT), with an emphasis in some aspects that may merit further investigation. In order to maximise the benefits on outcomes, GDT must be implemented as early as possible; intravascular volume optimisation should be in accordance with the response of the preload-reserve, goals should be individualised and adequacy of the intervention must be also assessed; non-invasive or minimally invasive monitoring should be used and, finally, side effects of every therapy should be taken into account in order to avoid undesired complications. New drugs and technologies, particularly those exploring the venous side of the circulation, may improve in the future the effectiveness and facilitate the implementation of this group of therapeutic interventions.

Keywords: Goal-directed, post-operative care, haemodynamic, fluids


Hollmann D. Aya, Maurizio Cecconi, Andrew Rhodes. Perioperative Haemodynamic Optimisation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 56-65

Sorumlu Yazar: Andrew Rhodes, United Kingdom


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar