Endobronşial Bloker Kullanarak Yapılan Blokaj Sonucu Başarısız Akciğer Deflasyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 172-173 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.60566  

Endobronşial Bloker Kullanarak Yapılan Blokaj Sonucu Başarısız Akciğer Deflasyonu

Rakesh Garg, Anuja Pandit
Department of Onco-Anaesthesiology and Palliative Medicine, Dr BRAIRCH, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

Çeşitli torasik işlemler için tek akciğer ventilasyonu gerekmektedir. Ayrıca, tek akciğer ventilasyonunu gerçekleştirmek için çift lümenli tüp, uninvent tüp ve endobronşial bloker kullanımı gibi stratejiler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin her birinin avantajları ve kısıtlılıkları vardır. Literatürde akciğer deflasyonunu sağlamak için kullanılan endobronşial bloker başarısızlığını etkileyen bazı faktörler tanımlanmıştır. Bu çalışmada, endobronşial blokerin doğru bir şekilde yerleştirilmesine rağmen ortaya çıkan akciğer deflasyonu başarısızlığının farklı bir etiyolojisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer deflasyonu, endobronşial bloker, blokaj


Absent Lung Deflation Because of Blockade Using an Endobronchial Blocker

Rakesh Garg, Anuja Pandit
Department of Onco-Anaesthesiology and Palliative Medicine, Dr BRAIRCH, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

One-lung ventilation is required for various thoracic procedures. In addition, various strategies such as the use of double-lumen tube, uninvent tubes, and endobronchial blocker have been used for performing one-lung ventilation. Each of these techniques has its advantages and limitations. Certain factors for failure of endobronchial blocker to provide lung deflation has been described in literature. We report a different aetiology of failure of lung deflation, although the endobronchial blocker was appropriately placed.

Keywords: Lung deflation, endobronchial blocker, blockade


Rakesh Garg, Anuja Pandit. Absent Lung Deflation Because of Blockade Using an Endobronchial Blocker. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(3): 172-173

Sorumlu Yazar: Rakesh Garg, India


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar