Pediatrik Kaflı Endotrakeal Tüp Büyüklüğünün Seçiminde Subglottik Çapın Ultrasonografik Ölçümü: Fizibilite Raporu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 301-305 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.60420  

Pediatrik Kaflı Endotrakeal Tüp Büyüklüğünün Seçiminde Subglottik Çapın Ultrasonografik Ölçümü: Fizibilite Raporu

Demet Altun, Mukadder Orhan Sungur, Achmet Ali, Emre Sertaç Bingül, Tülay Özkan- Seyhan, Emre Çamcı
Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Bu fizibiliti çalışmasının amacı pediyatrik hastalarda uygun büyüklükte kaflı endotrakeal tüpün (ETT) öngörülmesinde ultrasonografinin (USG) ilk girişim başarısını araştırmaktır.
Yöntemler: Çalışmaya 1-10 yaş arası adenoidektomi veya adenotonsillektomi için endotrakeal entübasyon ile genel anestezi alan 50 çocuk dahil edilmiştir. Bütün katılımcılarda subglottik havayolunun transvers çapı krikoid kartilaj seviyesinden ventilasyon yapılmadan ultrasonografi ile ölçülmüştür. izin verilen maksimum ETT dış çapı (DÇ) ölçülen sublottik havayolu çapına göre seçilmiştir. Tüpün trakeadan geçişi sırasında dirençle karşılaşılması halinde veya havayolu basıncı >25 cm H2O’da duyulabilen kaçak varlığında ETT iç çapı (iÇ) 0,5 mm olan bir başkasıyla değiştirilmiştir. Eğer havayolu basıncı <10 cm H2O’da duyulabilen kaçak varsa veya kaf basıncı >25 cm H2O’ya ulaşmıyorsa veya tepe havayolu basıncı ventilasyon sırasında >25 cm H2O ise tüp bir büyük çapla değiştirilmiştir. En iyi uyan ETT Dǒı iǒa dönüştürülmüştür. En uygun iÇ, ETT değiştirme ihtiyacı, ultrasonografi ile havayolu çapı ölçüm süresi, ve tepe havayolu basınçları kaydedilmiştir.
Bulgular: Ultrosonografi ile ilk deneme başarı oranı %86, ETT 5 hastada bir numara büyük olan, 2 hastada bir numara küçükle değiştirilmiştir.
Sonuç: Bulgularımız USG ile ölçülen subglottic çapın uygun pediyatrik ETT çapının belirlenmesinde daha güvenilir bir belirleyici olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik endotrakeal tüp, subglottik çap, ultrasonografi


Ultrasonographic Measurement of Subglottic Diameter for Paediatric Cuffed Endotracheal Tube Size Selection: Feasibility Report

Demet Altun, Mukadder Orhan Sungur, Achmet Ali, Emre Sertaç Bingül, Tülay Özkan- Seyhan, Emre Çamcı
Department of Anaesthesiology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of this feasibility study was to investigate the first attempt success of ultrasonography (USG) in paediatric patients in predicting an appropriate cuffed endotracheal tube (ETT) size.
Methods: Fifty children who were 1-10 years of age and who received general anaesthesia with endotracheal intubation for adenoidectomy or adenotonsillectomy were enrolled in the study. In all participants, the transverse diameter of the subglottic airway was measured with USG at the cricoid level without ventilation. The outer diameter (OD) of the maximum allowable ETT was chosen according to the measured subglottic airway diameter. In the presence of resistance to passage of the tube into the trachea or in the absence of an audible leak at airway pressure of >25 cm H2O, the ETT was replaced with a tube whose internal diameter (ID) was 0.5 mm smaller. If a leak was audible at airway pressures of <10 cm H2O, if a seal could not be achieved with a cuff pressure of >25 cm H2O or if a peak airway pressure of >25 cm H2O was observed during ventilation, the tube was changed to a tube one size larger. The OD of the best-fit ETT was converted to the ID. The best-fit ID, the requirement for ETT replacement, the duration of airway diameter measurement by USG and the peak airway pressure were recorded.
Results: The success rate of the first attempt with USG was 86%; the ETT was replaced in five patients with a tube one size larger and in two patients with a tube one size smaller.
Conclusion: Our findings show the subglottic diameter measured by USG to be a reliable predictor in estimating the appropriate paediatric ETT size.

Keywords: Paediatric endotracheal tube, subglottic diameter, ultrasonography


Demet Altun, Mukadder Orhan Sungur, Achmet Ali, Emre Sertaç Bingül, Tülay Özkan- Seyhan, Emre Çamcı. Ultrasonographic Measurement of Subglottic Diameter for Paediatric Cuffed Endotracheal Tube Size Selection: Feasibility Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(6): 301-305

Sorumlu Yazar: Demet Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar