Tip-1 Glutarik Asidürisi Olan Temporal Tümör Rezeksiyonu Uygulanan Bir Hastada Anestezi Deneyimimiz [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 139-141 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.20  

Tip-1 Glutarik Asidürisi Olan Temporal Tümör Rezeksiyonu Uygulanan Bir Hastada Anestezi Deneyimimiz

Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl, Yusuf Tunalı, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Fatiş Altındaş, Ercüment Yentür
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Tip-1 glutarik asidüri nadir görülen bir organik serebral asidüridir. Anestezi ve cerrahi sırasında ya da cerrahi sonrası dönemde akut ensefalopatik kriz ve metabolik asidoz gelişebilir. Literatürde genel anestezi uygulanan tip-1 glutarik asidüri olguları çok az sayıda olup, uzun süreli anestezi uygulanan tip-1 glutarik asidüri olgusuna rastlamadık. Bu yazıda sekiz saat süreyle temporal tümor rezeksiyonu uygulanan 16 yaşında tip-1 glutarik asidürili bir hastada anestezi yönetimimizi ve malign hipertermi ve propofol infüzyon sendromu gelişme risklerini tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Tip-1 glutarik asidüri, total intravenöz anestezi, propofol infüzyon sendromu, malign hipertermi


The Anaesthetic Management of Temporal Tumour Resection in a Patient with Type 1 Glutaric Aciduria

Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl, Yusuf Tunalı, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Fatiş Altındaş, Ercüment Yentür
Department Of Anaestesiology And Intensive Care, İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

Glutaric aciduria type 1 (GA-1) is an uncommon cerebral organic aciduria. The risk of acute encephalopathic crises and metabolic acidosis may present during anaesthetic and surgical or postsurgical periods. Few cases with GA-1 who underwent general anaesthesia have been reported previously, and there are no data on long-term anaesthetic management of patients with GA-1. We report the anaesthetic management of temporal tumour resection that lasted for 8 hours in a 16-year-old patient with GA-1, and discuss the risks of malignant hyperthermia and propofol infusion syndrome.

Keywords: Glutaric aciduria type I, total intravenous anaesthesia, propofol infusion syndrome, malignant hyperthermia


Özlem Korkmaz Dilmen, Eren Fatma Akçıl, Yusuf Tunalı, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Tuğhan Utku, Emre Erbabacan, Fatiş Altındaş, Ercüment Yentür. The Anaesthetic Management of Temporal Tumour Resection in a Patient with Type 1 Glutaric Aciduria. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 139-141

Sorumlu Yazar: Eren Fatma Akçıl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar