Spinal Anesteziyi Takiben Gelişen Abdusens Sinir Paralizisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 24-26 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.5  

Spinal Anesteziyi Takiben Gelişen Abdusens Sinir Paralizisi

Ayten Saraçoğlu1, Kemal Tolga Saraçoğlu1, Murtaza Çakır2, Zeynep Çakır3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum

Spinal anestezinin komplikasyonları arasında 6. sinir paralizisi ender görülmektedir. Sinirin ekstrakraniyal uzun seyri nedeniyle subaraknoid enjeksiyonlar sırasında hasarlanma ihtimali bulunmaktadır. Sıklıkla 4. günden sonra ortaya çıkan semptomlar oküler kas paralizisi sonucunda belirmektedir ve haftalar ila aylar içerisinde spontan olarak gerilemektedir. ‘’Double j üreter kateterizasyonu’’ operasyonu için spinal anestezi uygulanan ve ardından abdusens sinir paralizisi gelişen olgumuzu sunmaktayız

Anahtar Kelimeler: Abdusens siniri, spinal anestezi, diplopi, double j kateteri, komplikasyon


Abducens Nerve Paralysis Following Spinal Anesthesia

Ayten Saraçoğlu1, Kemal Tolga Saraçoğlu1, Murtaza Çakır2, Zeynep Çakır3
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

Among the complications of spinal anaesthesia, 6th cranial nerve palsy occurs rarely. There is a possibility of encountering nerve injury during subarachnoid injections due to a long extracranial course. The symptoms appear as a result of ocular muscle paralysis. These symptoms often begin after the 4th day and spontaneous recovery lasts for weeks to months. We present a case in which Nervous Abducens palsy occurred following spinal anaesthesia for double j ureteral catheter placement surgery.

Keywords: Abducens nerve, spinal anaesthesia, diplopia, double j stent, complication


Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu, Murtaza Çakır, Zeynep Çakır. Abducens Nerve Paralysis Following Spinal Anesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 24-26

Sorumlu Yazar: Ayten Saraçoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar