Plasenta Akreta Nedeniyle Sezaryen ve Histerektomi Yapılan Gebede Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 148-150 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.59389  

Plasenta Akreta Nedeniyle Sezaryen ve Histerektomi Yapılan Gebede Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması

Tülay Özkan Seyhan1, Mukadder Orhan Sungur1, İpek Edipoğlu1, Ercan Baştu2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sezaryen ameliyatlarında plasenta akretanın varlığı anestezi ve cerrahi girişimi karmaşık hale getirmektedir. Bu olgu sunumunda plasenta akreta ön tanısı olan ve ilaç alerjileri bulunan gebede, sezaryen ve kanama nedeniyle gerçekleştirilen histerektomi operasyonunun kombine spinal epidural anestezi ile yönetilmesi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Plasenta akreta, rejyonal anestezi


Combined Spinal Epidural Anesthesia for Cesarean Section and Hysterectomy in a Parturient with Placenta Accreta

Tülay Özkan Seyhan1, Mukadder Orhan Sungur1, İpek Edipoğlu1, Ercan Baştu2
1Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology, Istanbul, Turkey
2University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Obstetrics And Gynecology, Istanbul, Turkey

Placenta accreta complicates the anesthetic and surgical approach in cesarean section. In this case report, management of cesarean hysterectomy using combined spinal epidural anesthesia in a parturient with placenta accreta and multidrug allergy diagnosis is discussed.

Keywords: Cesarean section, placenta accreta, conduction anesthesia


Tülay Özkan Seyhan, Mukadder Orhan Sungur, İpek Edipoğlu, Ercan Baştu. Combined Spinal Epidural Anesthesia for Cesarean Section and Hysterectomy in a Parturient with Placenta Accreta. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 148-150

Sorumlu Yazar: Tülay Özkan Seyhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar