Ameliyathane Dışı Anestezi: Gebe Hastalarda Deneyimlerimiz (10 Olgu) [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 65-67 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.15  

Ameliyathane Dışı Anestezi: Gebe Hastalarda Deneyimlerimiz (10 Olgu)

Leyla İyilikçi, Canan İkiz, Esma Adıyaman, Erol Gökel, Ali Günerli
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ad,izmir

Son yıllarda ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında gebe olgulara ait çeşitli girişimlerde sedasyon uygulamaları artmıştır. Bu makalede 2002- 2011 tarihleri arasında 10 olguya çeşitli girişimlerde (6 gebe ERCP işleminde, 3 gebe EKT işleminde,1 gebe kist hidatik aspirasyonunda) sedasyon uygulaması yapıldı. Olguların yaş ortalaması 28,6 (16-39 yaş), gestasyon haftası ortalama 23 haftadır (12-28 hafta). Uygulamalarda, 1 olguda ERCP işlemi sırasında sfinkterektomi sonrası kanama, 2 olguda EKT sonrası konfüzyon, bir olguda baş ağrısı görüldü. Annede ve fetüste yukarıdakiler hariç, herhangi bir sorun gözlenmedi. Gebeler normal gestasyon haftalarında doğurdu ve tüm yeni doğanların Apgar skorlaması ortalama 8-10 idi. Yeni doğanların, doğumdan sonraki bir aylık izlem döneminde, herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, gebelik, ameliyathane dışı anestezi


Remote Location Anesthesia: Our Experince in Pregnant Patients (10 cases)

Leyla İyilikçi, Canan İkiz, Esma Adıyaman, Erol Gökel, Ali Günerli
Dokuz Eylül University School Of Medicine,department Of Anesthesiology,izmir

Remote location anaesthesia, analgesia and sedation practices in pregnant patients have increased in recent years. In this article ten cases of sedation applied to pregnant patients between 2002 and 2011 (6 ERCP procedures, 3 ECT procedures and 1 hydatid cyst aspiration) are reported. The mean age of patients was 28.6 (16-39 years); mean gestational age was 23 weeks (12-28 weeks). In one pregnant patient bleeding was observed after sphincterotomy during the ERCP procedure; confusion was seen in two and headache in one patient after ECT procedures. No maternal or foetal complications occurred. All pregnant patients gave birth in the normal gestational week and the Apgar scores of all newborns were 8-10 p. There were no complications in the newborns in the month following birth.

Keywords: Sedation, pregnancy, remote location anaesthesia


Leyla İyilikçi, Canan İkiz, Esma Adıyaman, Erol Gökel, Ali Günerli. Remote Location Anesthesia: Our Experince in Pregnant Patients (10 cases). Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 65-67

Sorumlu Yazar: Leyla İyilikçi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar