Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Kardiyak Arrest Sonrası Nöroprotektif Endovasküler Hipotermi Uygulaması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 318-325 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.318  

Akut Miyokard İnfarktüsüne Bağlı Kardiyak Arrest Sonrası Nöroprotektif Endovasküler Hipotermi Uygulaması

Sedef Tavukçu Özkan1, Bahar Aksay Koyuncu1, Ersin Özen2, Ebru Altındağ1, Yakup Krespi1
1Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Şişli, İstanbul
2Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Şişli, İstanbul

• Hastane dışı kardiyak arrest sonrası gelişen serebral hasar, morbidite ve mortalitenin önemli nedenidir. Hipotermi tedavisinin nörolojik prognoz üzerine olumlu etkisi gösterilmiş olmasına rağmen, ülkemizde rutin uygulamaya girmemiştir. Bu çalışmada kurumumuzda kardiyak arrest sonrası spontan dolaşım sağlanmasının ardından endovasküler soğutma ile tedavi edilen üç olgu bildirilecektir. Elli beş yaşında iki erkek ve 46 yaşında kadın üç olgunun ortalama hastaneye geliş süresi 15 dk., spontan dolaşım sağlanma (SDS) süresi 13,3 dk.’dır. Spontan dolaşım sağlandıktan sonra olguların GKS 3 idi ve beyin sapı refleksleri alınamıyordu. Femoral vene endovasküler soğutma kateteri (ALSIUS) yerleştirilerek hedef ısı 33°C olacak şekilde uygulama başlatıldı. Dolaşım kollapsından hipotermi başlangıcına kadar geçen ortalama süre 115 dk.’dır. Olgularımızda ortalama 285 dk.’da hedef ısıya ulaşıldı ve 18 saat bu ısıda izlendikten sonra yenidan ısıtma işlemine başlandı. Normotermi (36°C) 6 saat ortalama ile sağlandı ve komplikasyon gözlenmedi. Olgulara kranyal MR ve elektroensefalografi (EEG) incelemeleri yapıldı. İki olgunun 3. ve 6. ay Modifiye Rankin Skoru (mRS) 1, Glasgow-Pıttsburg Outcome Skoru (GPOS) 5 iken, dirençli myoklonik nöbetleri olan ve kranyal MR’da yaygın hipoksik hasarı tespit edilen üçüncü olgunun 3. ve 6 ay mRS 5, GPOS 2 olarak değerlendirildi. Kardiyak arrrest sonrası endovasküler terapötik hipotermi uygulanabilir ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. Tedaviye erken başlanması ve hızlı bir şekilde hedef ısıya ulaşılması tedavinin etkinliği açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak arrest, terapötik hipotermi, endovaskuler soğutma, eksternal soğutma, nörolojik prognoz


Endovascular therapeutic hypothermia after cardiac arrrest due to Acute Myocardial Infarction

Sedef Tavukçu Özkan1, Bahar Aksay Koyuncu1, Ersin Özen2, Ebru Altındağ1, Yakup Krespi1
1Florence Nightingale Hospital Neurological Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey
2Florence Nightingale Hospital Cardiology Department, Istanbul, Turkey

• Cerebral damage developing after out-of-hospital cardiac arrest, is a major cause of morbidity and mortality. Although hypothermic therapy demonstrated a positive effect on neurological outcomes, it is not yet in routine use in our country. In this study we reported three cases treated with endovascular cooling in our institution, following restoration of spontaneous circulation after out-of-hospital cardiac arrest. The mean return of spontaneous circulation (ROSC) time of 55-year- old two male, and a 46 year- old female patient were 15 and 13.3 minutes, respectively. Glascow coma score (GCS) was 3 points, and brain stem reflexes were absent in all cases. After placement of the cooling catheter (ALSIUS) into the femoral vein, the target temperature was set at 33°C. The average time between circulatory collapse and the start of hypothermic therapy was 115 minutes. The mean time to reach the target temperature was 285 minutes and rewarming was initiated after 18 hours. Normothermia (36°C) was achieved after an average of 6 hours and no complication was observed. Cranial MRI and electroencephalography (EEG) were performed. In two patients, 3 and 6 month- modified Rankin score (mRS) was 1, and Glasgow-Pittsburgh Outcome Score (GPOS) was 5. In the third case with resistant myoclonic seizures, and cranial MRI with widespread hypoxic damage, 3 and 6 month- mRS score was 5, GPOS was 2. In conclusion, endovascular therapeutic hypothermia after cardiac arrrest is a feasible and safe treatment method. Early initiation and rapid attainment of the target temperature are important considerations for effective treatment.

Keywords: Cardiac arrest, therapeutic hypothermia, endovascular cooling, external cooling, neurologic prognosis


Sedef Tavukçu Özkan, Bahar Aksay Koyuncu, Ersin Özen, Ebru Altındağ, Yakup Krespi. Endovascular therapeutic hypothermia after cardiac arrrest due to Acute Myocardial Infarction. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 318-325

Sorumlu Yazar: Sedef Tavukçu Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar