Robot Yardımlı Radikal Prostatektomilerde Bağırsak Hazırlığı ve Sıvı Kısıtlamasının Etkileri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 100-105 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.57704  

Robot Yardımlı Radikal Prostatektomilerde Bağırsak Hazırlığı ve Sıvı Kısıtlamasının Etkileri

Gülşah Yılmaz Karaören, Nurten Bakan, Cafer Tayyar Yürük, Ali Osman Cetinkaya
İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Robot yardımlı radikal prostatektomi (RYRP) ameliyatlarında preoperatif bağırsak hazırlığı ve intraoperatif sıvı kısıtlaması dehidratasyona ve elektrolit dengesizliğine neden olabilmektedir. Bu hastalarda yatış öncesi anestezi polikliniğinde “normal” olarak değerlendirilen labaratuvar değerleri anestezi uygulaması esnasında yanıltıcı olabilmekte ve hipokalsemi ve hipokalemiye bağlı kalp ritmi bozukluklarına, depolarizan blokta uzamaya ve anesteziden derlenmenin gecikmesine neden olabilmektedir. Biz çalışmamızda RYRP ameliyatlarında bağırsak temizliği ve sıvı kısıtlamasının preoperatif (T1) alınan labaratuvar değerleri ile ameliyat başlangıcında (T2) ve ameliyatın 6. saatinde (T3) alınan labaratuvar değerleri arasında bu tip yan etkilere yol açabilecek derecede farklılığa sebep olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II 49 hasta uzerinde yaptığımız prospektif çalışmada hastaların bağırsak hazırlığı 12 saat içinde 2 defa rektal enema (NaP) ve tek doz oral soda (NaP) kullanılarak yapıldı. Ameliyat süresince 1 mL kg-1 h-1 %0,09 NaCl ve 1 mL kg-1 h-1 %6 HES 200/05 infüzyonları uygulandı.
BULGULAR: T2’de potasyum düzeyi T1 ve T3’e göre; T2 ve T3’teki kalsiyum düzeyi ise T1’e göre istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı. T3 kalsiyum değeri de T2’den anlamlı düşük, T3 kreatinin değeri ise T1 ile T2’den istatistiksel olarak yüksek saptandı
SONUÇ: ASA I-II hasta grubunda yaptığımız çalışmamızda bağırsak hazırlığı ve sıvı kısıtlamasına bağlı labaratuvar değerlerinde her ne kadar ciddi yükseliş ve düşüşler saptanmamış olsa da bu değişimler yüksek riskli ASA III-IV hastalarda önem taşıyabilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan operasyon (robotik), dehidratasyon, sıvı elektrolit imbalansı, barsak hazırlığı


Effects of Bowel Preparation and Fluid Restriction in Robot-Assisted Radical Prostatectomy Patients

Gülşah Yılmaz Karaören, Nurten Bakan, Cafer Tayyar Yürük, Ali Osman Cetinkaya
Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: In Robot-assisted radical prostatectomy (RARP) patients, preoperative bowel preparation and intraoperative fluid restriction may cause dehydration and electrolyte imbalance. In these patients, laboratory results that are considered “normal” in the pre-anaesthesia clinic may be misleading, and cardiac arrhythmia due to hypokalaemia and hypocalcaemia, as well as problems, such as prolonged non-depolarising blockade and delayed recovery from anaesthesia, may be observed during anaesthesia practice. In this study, we aimed to determine these disturbances by comparing the preoperative (T1) laboratory values with those at the beginning of the operation (T2) and at the 6th hour of the operation (T3) and values at discharge.
METHODS: This prospective study comprised 49 American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II patients. Bowel preparation was made with a rectal enema (NaP) twice in 12 hours and with one single dose of oral laxative soda (NaP). During surgery, 1 mL kg-1 h-1 0.09% NaCl and 1 mL kg-1 h-1 6% HES 200/05 infusions were applied.
RESULTS: The potassium level at T2 was significantly lower than at T1 and T3. The calcium levels at T2 and T3 were significantly lower than at T1, and the level at T3 was significantly lower than at T2. The creatinine level at T3 was significantly higher than at T1 and T2.
CONCLUSION: Although there were no severe increases or decreases in laboratory test values due to bowel preparation and fluid restriction in RARP operations, which reflected on the clinical outcome in this ASA I-II patient group, these changes may be important in critically ill or ASA III-IV patients.

Keywords: Remote operations (robotic), dehydration, water-electrolyte imbalance, bowel preparation


Gülşah Yılmaz Karaören, Nurten Bakan, Cafer Tayyar Yürük, Ali Osman Cetinkaya. Effects of Bowel Preparation and Fluid Restriction in Robot-Assisted Radical Prostatectomy Patients. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 100-105

Sorumlu Yazar: Gülşah Yılmaz Karaören, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar