Acil Sezaryen Operasyonlarının Sirkadiyen Bir Ritmi Var mı? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 124-127 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.57614  

Acil Sezaryen Operasyonlarının Sirkadiyen Bir Ritmi Var mı?

Serkan Doğru1, Hatice Yılmaz Doğru2, Tuğba Karaman1, Aynur Şahin1, Hakan Tapar1, Serkan Karaman1, Semih Arıcı1, Asker Zeki Özsoy2, Bülent Çakmak2, Çiğdem Kunt İşgüder2, İlhan Bahri Delibaş2, Alkan Karakış1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Tokat
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın birincil amacı acil sezaryen ameliyatlarının olası sirkadiyen değişimlerini ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya, 1 Ocak 2014 ile 1 Ocak 2015 tarihleri arasındaki ameliyat başlangıç saatleri kesin olarak bilinen tüm acil sezaryen doğumlar dahil edildi. Daha öncesinde elektif olarak sezaryen planlanan vakalar çalışma dışı bırakıldı. Yaş, doğum tarihi, girişim başlangıç saati, ve anestezi tipi verilerden elde edildi. Analizler Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) versiyon 20,0 programı ile tamamlandı. Tüm analizlerde istatistik anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 285 sezaryen doğum dahil edildi. Gündüz vardiyasında 126 (%44,2) doğum var iken, gece vardiyasında 159 (%55,8) vardı. Gece ve gündüz vardiyası boyunca; gündüz vardiyasında 80 (%28,1) hastaya genel anestezi ve 65 (%22,8) hastaya spinal anestezi uygulanmış iken, gece vardiyasında 54 (%18,9) hastaya genel anestezi ve 86 (%30,2) hastaya da spinal uygulanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma; acil sezaryen ameliyatlarının gün boyunca sirkadiyen bir ritm gösterdiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, anestezi, genel, spinal


Do Urgent Caesarean Sections Have a Circadian Rhythm?

Serkan Doğru1, Hatice Yılmaz Doğru2, Tuğba Karaman1, Aynur Şahin1, Hakan Tapar1, Serkan Karaman1, Semih Arıcı1, Asker Zeki Özsoy2, Bülent Çakmak2, Çiğdem Kunt İşgüder2, İlhan Bahri Delibaş2, Alkan Karakış1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The primary goal of the present study was to demonstrate the existence of a possible circadian variation in urgent operative deliveries.
METHODS: All urgent caesarean sections between 1 January 2014 and 1 January 2015 with known exact onset times of operation were included in this retrospective study. Cases that were previously scheduled for elective caesarean section were excluded. Information regarding age, delivery date, onset time of operation and type of anaesthesia was collected from the database. Analyses were completed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) version 20.0 software. The statistical significance for all analyses was set at p<0.05.
RESULTS: A total of 285 urgent caesarean section deliveries were included in the study. There were 126 (44.2%) deliveries during the day shift and 159 (55.8%) during the night shift. 80 patients (28.1%) received general anaesthesia and 65 (22.8%) received spinal anaesthesia in the morning shift, whereas 54 patients (18.9%) received general anaesthesia and 86 (30.2%) received spinal anaesthesia during the night shift.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study suggested that urgent caesarean sections revealed a circadian rhythm during the day.

Keywords: Caesarean section, anaesthesia, general, spinal


Serkan Doğru, Hatice Yılmaz Doğru, Tuğba Karaman, Aynur Şahin, Hakan Tapar, Serkan Karaman, Semih Arıcı, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Alkan Karakış. Do Urgent Caesarean Sections Have a Circadian Rhythm?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 124-127

Sorumlu Yazar: Serkan Doğru, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar