KOAH Akut Atağına bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 326-333 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.326  

KOAH Akut Atağına bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon

Mehtap Tunç1, Gülden Öztürk1, Polat Pehlivanoğlu1, Serdar Kokulu1, Tuğrul Şipit2, Eser Şavkılıoğlu1
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Kliniği, Ankara

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olan hastalarda akut atağa bağlı solunum yetmezliğinde standart tedaviye ilave noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPBV) uygulaması; endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gereksinimini ve ilişkili komplikasyonları azaltır. Helmet, şeffaf, yüze bası uygulamadığı için toleransı daha iyi olan ve NPBV uygulamasında kullanılan ventilatör-hasta bağlantı cihazıdır. Bu olgu sunumunda; KOAH akut atağına bağlı akut solunum yetmezliği tanısı ile yoğun bakım ünitesine alarak helmetle NPBV uyguladığımız üç olgu sunulmuştur. Olguların helmetle takipleri sırasında, oksijenizasyon ve kliniklerinde hızlı iyileşme gözlenirken, PCO2 düzeylerinde daha yavaş seyreden düzelme gözlenmiştir. Bu olgular aracılığıyla, KOAH akut atağında NPBV uygulamasında; helmetle kan gazlarında düzelme sağlanarak başarılı sonuçlar alınabileceği gösterilmiş ve ideal ventilatör-hasta bağlantı seçimi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: AAkut solunum yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon, helmet


Noninvasive Positive Pressure Ventilation by The Helmet in Respiratory Failure due to Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Mehtap Tunç1, Gülden Öztürk1, Polat Pehlivanoğlu1, Serdar Kokulu1, Tuğrul Şipit2, Eser Şavkılıoğlu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Atatürk Chest Disease And Thoracic Surgery Education And Research Hospital,ankara, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Atatürk Chest Disease And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

Noninvasive positive pressure ventilation (NPPV) in addition to the standard treatment in the respiratory failure due to acute exacerbation in the patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) decreases the need for endotracheal intubation, mechanical ventilation and their related complications. Helmet is a transparent interface device which has better tolerance in that it does not exert pressure on the face and ensures the connection between the patient and the ventilator device in the NPPV application. Herein, we presented three cases whom we applied NPPV with helmet in the intensive care unit for acute respiratory failure because of acute exacerbation of COPD. During the follow-up of cases with Helmet, while the rapid improvement was observed in their oxygenation and clinical status, levels of PCO2 improved relatively slowly. These cases have demonstrated that the successful results would be able to be obtained by normalizing blood gases via NPPV application with helmet in the acute exacerbation of COPD. Besides, the optimal interface selection is discussed in this study.

Keywords: Acute respiratory insufficiency, chronic obstructive pulmonary disease, noninvasive positive pressure ventilation, helmet


Mehtap Tunç, Gülden Öztürk, Polat Pehlivanoğlu, Serdar Kokulu, Tuğrul Şipit, Eser Şavkılıoğlu. Noninvasive Positive Pressure Ventilation by The Helmet in Respiratory Failure due to Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 326-333

Sorumlu Yazar: Mehtap Tunç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar