Sepsiste immunoglobülin tedavisi ile kompleman inhibisyonu ve nöroproteksiyon [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 184-192 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.184  

Sepsiste immunoglobülin tedavisi ile kompleman inhibisyonu ve nöroproteksiyon

Evren Şentürk, Figen Esen
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ad, İstanbul

Son yıllarda birçok nörolojik hastalığın patogenezinde inflamasyonun önemli rol aldığı düşünülmektedir. Nöroinflamasyon; inme, travma ve infeksiyon gibi akut nörolojik olaylarda, ayrıca Alzheimer, Parkinson ve multiple skleroz gibi kronik nörodejeneratif hastalıklarda en sık görülen bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. “Nöroinflamasyon hipotezi” beyin hücrelerinin stres ve akut olaylar karşısında nöroinflamasyonu tetikleyerek, inflamasyon yanıtı ile nörodejenerasyonunu açıklar ve bize nöronal hasar mekanizması için etkili bir nöroprotektif strateji gösterir.
Başlangıçta replasman tedavisi olarak düşünülen immünoglobulinler şimdi birçok otoimmün ve sistemik inflamatuvar hastalıkta kullanılmaktadır. İmmünoglobülinler, kompleman aktivasyonun regülasyonun yanı sıra inflamasyon yanıtında, sitokin üretimi ve hücre adezyonunda da düzenleyici roller almaktadırlar. Bu derlemede immünoglobülin tedavisinin nöroproteksiyonda etki mekanizmalarını anlatırken, bu konuda yaptığımız son çalışmaya değineceğiz. Bulgularımız sepsiste IVIG kullanımı için rasyonel kanıt oluşturmuştur. Yaptığımız bu son çalışmada, IVIG’in septik sıçanlarda kan beyin-bariyerindeki hasarı azalttığını ve mortaliteyi düşürdüğünü gösterdik. İnme, travma ve sepsis gibi nöröinflamatuar olgularda da IVIG kullanımının nöroprotektif etkisinin olduğunu, potansiyel bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: nöroproteksiyon, sepsis, immunoglobulin


Neuroprotection in Sepsis by Complement Inhibition and Immunoglobulin Therapy

Evren Şentürk, Figen Esen
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Dep. Of Anesthesiology, Istanbul, Turkey

The importance of inflammation’s role in many neurologic disease pathogenesis has increased rapidly in recent years. Neuroinflammation has been viewed as the most common phenomenon observed in the disorders of the central nervous system, either in the acute insult like infection, trauma, and stroke or in chronic neurodegenerative states like Alsheimer’s disease, Parkinson’ disease and multiple sclerosis. This “neuroinflammation hypothesis” further challenged the attempts to expand our understanding of neuronal injury and neurodegeneration due to the activation of the brain cells to stress and insult, and targeting neuroinflammation and the major elements of the inflammatory response has become the most effective neuroprotective strategies.
Initially introduced as a replacement therapy intravenous immunoglobulin (IVIG) is now widely used for the treatment of a number of autoimmune and systemic inflammatory diseases. Besides these medical conditions, evidence suggests that many other conditions, such as inflammatory disorders with an imbalance in the cytokine network could benefit from immunoglobulin treatment. In this review we would explain the neuroprotective effects of intravenous immunoglobulin mechanisms and the last study we have performed. We recently demonstrated that administration of IVIG to septic rats reduced the amount of BBB (blood-brain barrier) damage and eliminated mortality. We think that the neuroprotective action of IVIG in animal models of different neuroinflammatory injury like stroke, trauma and sepsis suggests a therapeutic potential that merits consideration for clinical trials in patients.

Keywords: Neuroprotection, sepsis, immunoglobulin


Evren Şentürk, Figen Esen. Neuroprotection in Sepsis by Complement Inhibition and Immunoglobulin Therapy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 184-192

Sorumlu Yazar: Evren Şentürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar