Hasta Kontrollü Midazolam Sedasyonu ile Anestezist Kontrollü Midazolam Sedasyonunun Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 182-187 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.182  

Hasta Kontrollü Midazolam Sedasyonu ile Anestezist Kontrollü Midazolam Sedasyonunun Karşılaştırılması

İsmail Aydın Erden, Almila Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı, Mahir Çelik, Ülkü Aypar
Hacettepe Ünv. Tıp Fak., Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada port yerleştirilmesi işlemi sırasında midazolam ile bilinçli sedasyonda, hasta kontrollü sedasyon ile anestezist kontrollü sedasyonun hasta memnuniyeti ve klinik etkinlik açısından karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Port yerleştirilmesi yapılacak 100 hasta (ASA I-III) iki gruba randomize edilerek çalışmaya alındı. Her iki grupta da işlemin başlamasından bir dk. önce hastaya 0,03 mg kg-1 iv midazolam ve 1 µg kg-1 fentanil verildi. Anestezist kontrollü grupta (Grup A) port yerleştirilmesi sırasında hasta rahatsız olduğunu belirttiğinde anestezist iv 1 mg ek bolus midazolam uyguladı. Hasta kontrollü gruptaki (Grup H) hastalara ise yeterince sedatize olduklarını hissedene kadar hasta kontrollü anestezi cihazının düğmesine basmaları söylendi.

BULGULAR: Hastaların vital bulguları, sedasyon dozları, cihaz tarafından kaydedilen ilaç istemleri (ilaç dozu, verilen hacim, düğmeye basma sayısı) ve hastaların memnuniyet dereceleri, yaş, vücut ağırlığı, cinsiyet ve ASA sınıfı açısından gruplar arasında fark yoktu. H grubunda 3., 5., 10. ve 15. dk.’lardaki sedasyon skorları anlamlı olarak yüksek bulundu. Anestezist kontrollü grupta ortanca memnuniyet skoru (0=memnun değil, 10=tamamen memnun) radyolog tarafından 10 (aralık 7-10), hastalar tarafından 9 (aralık 6-10) olarak bildirildi. Aynı değerler grup H için, radyologlar tarafından 10 (aralık 7-10) hastalar tarafından 10 (aralık 6-10)’du.

SONUÇ: Port yerleştirmesi sırasında hasta kontrollü sedasyon (HKS), anestezist kontrollü sedasyona (AKS) göre daha yüksek hasta memnuniyeti ile ilişkilidir. Port yerleştirilmesi işleminde uygulanan hasta kontrollü sedasyon daha yüksek hasta memnuniyet sağladığından sedasyon için etkin bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hasta kontrollü sedasyon, midazolam, girişimsel radyoloji


Comparisons between Patient-Controlled and Anesthesiologist-Controlled Sedation with Midazolam

İsmail Aydın Erden, Almila Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı, Mahir Çelik, Ülkü Aypar
Hacettepe University Medical Faculty Anaesthesiology And Reanimation Clinic, Ankara

OBJECTIVE: Our purpose for this study was to compare patients’ satisfaction and the clinical efficacy using midazolam for either patient-controlled or anesthesiologist-administered (usual sedation regimen in our hospital) conscious sedation during port placement.
METHODS: One hundred adult patients (ASA I to III) scheduled for port placement were recruited according to a randomized, institutional review board approved protocol. Anesthesiologist-controlled group received iv. midazolam 0.03 mg kg-1 and fentanil 1 µg kg-1, 1 minute before commencement of the procedure. During the port placement an anesthetist administered further bolus doses of 1 mg midazolam when the patient expressed discomfort. In patient-controlled group, patients were also given the same drugs before the procedure. Then, during the intervention, patients were allowed to press demand button of the pump until they felt adequately sedated.
RESULTS: There were no differences between groups for vital signs, sedation doses, demands recorded by the machine (drug dose, volume, number of times demand button was pressed), degree of satisfaction, age, weight, gender and ASA status of the patients. Sedation scores at 3., 5., 10. and 15. minutes were significantly higher in Group H (patient). The median satisfaction scores for anesthesiologist-controlled group (0=unsatisfied; 10=completely satisfied) as assessed by the radiologists, and the patients were 10 (7-10) and 9 (6-10) points, respectively. The corresponding values for Group H, were 10 (7-10) and 10 (6-10) points, respectively.
CONCLUSION: Compared with anesthesiologist-controlled sedation, patient-controlled sedation was associated with modestly greater patient satisfaction during port placement. Patient-controlled sedation for port placement may be an effective option for sedation that is associated with higher patient satisfaction.

Keywords: Conscious sedation, midazolam, interventional radiology


İsmail Aydın Erden, Almila Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı, Mahir Çelik, Ülkü Aypar. Comparisons between Patient-Controlled and Anesthesiologist-Controlled Sedation with Midazolam. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 182-187

Sorumlu Yazar: İsmail Aydın Erden, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar