Yüksek Riskli Cerrahide Sonucu İyileştirebilir miyiz? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 191-194 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.1630  

Yüksek Riskli Cerrahide Sonucu İyileştirebilir miyiz?

Andras Mikor, Zsolt Molnar
University Of Szeged, Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Intensive Therapy, Szeged, Hungary

Yüksek riskli cerrahi hastaları tüm cerrahi hastalarına kıyasla az sayıda olmalarına rağmen, tüm perioperatif mortalitenin en büyük kısmından sorumludurlar. Bu hastalarda hedefe yönelik hemodinamik destek daha düşük bir komplikasyon insidansına ve hastanede yatış süresinde azalmaya neden olabilir. Kan basıncı ve kalp hızı gibi dolaşımın standart takibi ötesinde nabız basıncı/atım hacmi varyasyonu-, atım hacmi/kalp indeksi ve santral venöz oksijen satürasyonu-güdümlü resüsitasyon gibi daha ileri parametreler ve uygulamalar yüksek riskli cerrahi hastalarda sonucu iyileştirebilir. Bu derlemenin amacı hedefe yönelik perioperatif destek bağlamında bu endekslerin yararlılığını araştıran hayvan çalışmalarının ve klinik çalışmaların sonuçlarına odaklanmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek riskli cerrahi, hedefe yönelik terapi, nabız basıncıvaryasyonu, santral venöz oksijen satürasyonu, atım hacmi, sonucuniyileştirilmesi


Can we Improve Outcome in High Risk Surgery?

Andras Mikor, Zsolt Molnar
University Of Szeged, Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Intensive Therapy, Szeged, Hungary

Despite the small number of high-risk surgical patients in comparison to all surgical patients, they account for the largest proportion of overall perioperative mortality. Goal directed hemodynamic support may result in a lower incidence of complications and reduced length of hospital stay in these patients. Beyond the standard monitoring of circulation, such as blood pressure and heart rate, further parameters and procedures such as pulse pressure/stroke volume variation-, stroke volume/cardiac index-, and central venous oxygen saturation-guided resuscitation may improve the outcome of high-risk surgical patients. The aim of this review is to focus on the results of animal and clinical studies investigating the usefulness of these indices in the context of goal-directed perioperative support.

Keywords: High-risk surgery, goal directed therapy, pulse pressure variation,central venous oxygen saturation, stroke volume, improved outcome


Andras Mikor, Zsolt Molnar. Can we Improve Outcome in High Risk Surgery?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 191-194

Sorumlu Yazar: Zsolt Molnar, Hungary


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar