Katarakt cerrahisi sırasında oftalmik ilaçlara bağlı dirençli bradikardi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 211-220 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.211  

Katarakt cerrahisi sırasında oftalmik ilaçlara bağlı dirençli bradikardi

Oya Yalçın Çok1, Nesrin Bozdoğan1, H. Evren Eker1, Pınar Ergenoğlu1, Rana Yaycıoğlu2, Anış Arıboğan1
1Başkent Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Oftalmoloji AD, Ankara, Türkiye

Giriş: Oftalmik ilaçlar çocuk hastalarda düşük vücut ağırlığı, fizyolojik fonksiyonların matür olmaması ve ilaçların pediyatrik formlarının bulunmaması nedeniyle daha fazla ve katastrofik kardiyak yan etkilere neden olabilirler. Özellikle adrenerjik antagonistler ve kolinerjik ilaçlar doğrudan, adrenerjik ilaçlar ise refleks yollardan atropine dirençli bradikardiye yol açabilirler. Bu olguda katarakt cerrahisi geçiren bir çocuk hastada intraoküler oftalmik ilaçların neden olduğu dirençli bradikardi ve yönetimi sunulmaktadır.
Olgu: Katarakt cerrahisi geçirecek 8 yaşında, 25 kg, ASA I erkek hasta sorunsuz bir indüksiyonu takiben entübe edilerek cerrahi başlatıldı. Hastanın başlangıç kalp hızı 112 atım dk-1 idi. Cerrahi uyarının sona ermesini takiben, ekstübasyon döneminde hastada kalp atım hızının hızla 40 atım dk-1’a kadar düştüğü bir bradikardi gözlendi. İntravenöz 10 µg kg-1 atropine yanıt vermeyen hastaya, tekrar atropin uygulanırken kalp atım hızı 35 atım dk-1’e düştü. Cerrah ile görüşüldüğünde hastaya operasyon sırasında da epinefrin ve karbakol %0,01 uygulandığı belirlendi. Hastaya epinefrin 10 µg kg-1 iv uygulandı. Bradikardisi düzelen hasta sorunsuz ekstübe edildi.
Sonuç: İntraoküler olarak uygulanan ilaçlar göz cerrahisinin sık uygulamalarından biri olmakla beraber genellikle anestezistler tarafından takip edilmeyen ve cerrah tarafından endikasyonuna yönelik kullanılan medikasyonlardır. Göz cerrahisi sırasında uygulanan ilaçların istenmeyen etkileri çocuklarda daha belirgin olarak izlenmektedir. Bu nedenle anestezi yönetimi sırasında beklenmeyen komplikasyonlar geliştiğinde oftalmik ilaçların olası yan etkilerinin akılda bulundurulması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Oftalmik ilaç, bradikardi, karbakol, epinefrin, katarakt cerrahisi


Persistent bradycardia due to ophthalmic medications during cataract surgery

Oya Yalçın Çok1, Nesrin Bozdoğan1, H. Evren Eker1, Pınar Ergenoğlu1, Rana Yaycıoğlu2, Anış Arıboğan1
1Baskent University, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Baskent University, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey

Introduction: Ophthalmic drugs may cause more and catastrophic cardiac effects in children due to low body weight, immaturity of physiologic functions and absence of paediatric formulations of the drugs. Especially, adrenergic antagonists and cholinergic drugs directly and adrenergic medications indirectly may initiate atropine-resistant bradycardia. Here, we presented management of persistent bradycardia due to intraocular ophthalmic drugs in a child undergoing cataract surgery.
Case: Eight years-old, 25 kg, ASA-I male patient scheduled for cataract surgery was intubated after uneventful induction. Initial heart rate of the patient was 112 beat min-1. After the cessation of surgery, during the extubation period, heart rate decreased to 40 beats min-1 rapidly. 10 µg kg-1 atropine was administered twice intravenously, however no response was achieved and heart rate declined to 35 beats min-1. After conferring to the surgeon about the drugs used, administration of epinephrine and carbachol 0.01% was revealed. Then the patient was administered epinephrine 10 µg kg-1 iv. Bradycardia of the patient was recovered and he was extubated uneventfully.
Discussion: Despite frequent use of intraocular drugs during ophthalmic surgery, these medications are indicated and administered by ophthalmologists and usually are not monitored by the anaesthesiologists. Side effects of these drugs are observed in children more frequently. Therefore, potential adverse effects of ophthalmic drugs should be considered in case of unexpected complications during anaesthetic management.

Keywords: Ophthalmic medication, bradycardia, carbachol, epinephrine, cataract surgery


Oya Yalçın Çok, Nesrin Bozdoğan, H. Evren Eker, Pınar Ergenoğlu, Rana Yaycıoğlu, Anış Arıboğan. Persistent bradycardia due to ophthalmic medications during cataract surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 211-220

Sorumlu Yazar: Oya Yalçın Çok, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar