Skolyoz Cerrahisinde Anestezi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 88-97 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.32  

Skolyoz Cerrahisinde Anestezi

Yavuz Gürkan1, Ahmet Eroğlu2, Ebru Kelsaka3, Hüsnü Kürşad4, Aysun Yılmazlar5
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmit, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
5Özel Medicabil Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Bursa, Türkiye

Skolyoz cerrahisinde gelişen tekniklerle birlikte bu cerrahinin anestezi ve analjezi tekniklerinde de önemli gelişmeler olmuştur. Bunların başında nöromüsküler bloker kullanmadan kısa etki süreli intravenöz anestetik infüzyonları eşliğinde nöromonitörizasyon gerçekleştirilerek erken cerrahi komplikasyonu saptamaktır. Bu nedenle güncel bilgiler ve uygulamalar ışığında konu ile ilgili bir derleme sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Skolyoz, cerrahi, anestezi, monitörizasyon


Anaesthesia for Scoliosis Surgery

Yavuz Gürkan1, Ahmet Eroğlu2, Ebru Kelsaka3, Hüsnü Kürşad4, Aysun Yılmazlar5
1Kocaeli University Medical School, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Izmit, Turkey
2Karadeniz Technical University Medical School, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Trabzon, Turkey
3Ondokuzmayıs University Medical School, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Samsun, Turkey
4Ataturk University Medical School, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Erzurum, Turkey
5Medicabil Hospital, Anaesthesiology And Reanimation, Bursa, Turkey

Together with developments in techniques of scoliosis surgery, there have been significant developments in anaesthesia and analgesia techniques for this surgery. These are primarily due to the application of short-term infusions of intravenous anaesthetics without using neuromuscular blockers. These, in conjunction with neuromonitorisation, aids the determination of early surgical complications. Therefore, a collection is presented here related to this subject in the light of contemporary information and applications.

Keywords: Scoliosis, surgery, anesthesia, monitoring


Yavuz Gürkan, Ahmet Eroğlu, Ebru Kelsaka, Hüsnü Kürşad, Aysun Yılmazlar. Anaesthesia for Scoliosis Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 88-97

Sorumlu Yazar: Aysun Yılmazlar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar