İnfraklaviküler Blok Sonrası Geç Dönemde Gelişen Lokal Anestezi Toksisitesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 199-201 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.50023  

İnfraklaviküler Blok Sonrası Geç Dönemde Gelişen Lokal Anestezi Toksisitesi

Hansa İnceöz, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Akın Kepek, Eyüp Horasanlı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Lokal anestetik (LA) toksisitesi periferik sinir bloğu tekniklerinin mortalitesi en yüksek komplikasyonudur. LA’ların yanlışlıkla intravasküler uygulanması ya da emniyet sınırının üzerindeki dozlarda kullanımı toksisitenin en sık nedenleridir. Bupivakain etki süresinin uzun olması nedeniyle uzun süreli girişimlerde tercih edilen bir lokal anestetiktir. Ölümcül seyredebilen santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem toksisitesi bilinmektedir. Biz bu olgu sunumunda lateral sagittal yaklaşım ile infraklaviküler blok uygulanan genç hastada yedi saat sonra gelişen ve bulguları belirgin olmayan lokal anestezi toksisitesini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İnfraklaviküler blok, lokal anestezi, ilaç toksisitesi


Late Local Anaesthetic Toxicity After Infraclavicular Block Procedure

Hansa İnceöz, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Akın Kepek, Eyüp Horasanlı
Keçiören Training And Research Hospital, Clinic Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara

Local anaesthetic (LA) toxicity is the most fatal complication of peripheral nerve block techniques. Accidental intravascular application or use of doses above the safety range are the most common cause of toxicity. Bupivacaine is a long-acting LA frequently used for long procedures or those associated with significant post-procedural pain. Fatal central nervous system and cardiovascular system toxicity are described. In this paper, we reported a young patient who showed LA toxicity symptoms 7 h after an infraclavicular peripheral block.

Keywords: Infraclavicular block, local anaesthesia, drug toxicity


Hansa İnceöz, Zehra Baykal Tutal, Münire Babayiğit, Akın Kepek, Eyüp Horasanlı. Late Local Anaesthetic Toxicity After Infraclavicular Block Procedure. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(3): 199-201

Sorumlu Yazar: Hansa İnceöz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar