Anestezi Sırasında Teofilin İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 174-178 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.174  

Anestezi Sırasında Teofilin İntoksikasyonu: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Gözden Geçirilmesi

Ayse Cigdem Tütüncü, Güner Kaya, Hale Arkan, Hatice Apaydın, Yesim Işıkçı, Fatiş Altıntaş
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Teofilin bronkodilatatör tedavide etkili bir dimetilksantin türevidir. Terapötik sınırının dar olması nedeniyle ciddi toksisiteye neden olabilir. Bu olgu sunumunda anestezi indüksiyonu sırasında yüksek doz teofilin injeksiyonu yapılan bir olgu sunulacaktır. İnmemiş testis nedeniyle orşiopeksi operasyonu planlanan 2 yaşında ve 14 kg olan hastaya anestezi indüksiyonu sırasında dilüe rokurunium (1 mg/mL) yerine 10 mL 24 mg/cc konsantrasyonda teofilin injeksiyonu yapıldı. Hastanın anestezi sırasında oluşan taşikardi ve hipotansiyonu için lidokain uygulandı ardından analjezi için Remifentanil infüzyonu 1 mcg/kg/dk. ile başlandı. Teofilin düzeyi injeksiyondan 45 dk. sonra kanda 30.7 mcg/mL olarak ölçüldü. Cerrahi iki saat sonra sorunsuz olarak tamamlandı ve hasta gözlem amacıyla yoğun bakım ünitesine gönderildi. Teofilin düzeyi yoğun bakım ünitesinde 27.4 mcg/mL bulundu ve hastada kalp, metabolizma ve nöroloji açısından, orta derecede hipokalemi, hiperglisemi ve taşikardisi dışında sorunu saptanmadı. Hasta yoğun bakım ünitesinde uygulanan semptomatik ve destek tedavisinin ardından 24 saat sonra çocuk cerrahisi servisine ve 48 saat sonra da evine gönderildi.

Anahtar Kelimeler: Teofilin, aşırıdoz, anestezi, çocuk


Theophylline Intoxication During Anesthesia: A Case Report and Literature Review

Ayse Cigdem Tütüncü, Güner Kaya, Hale Arkan, Hatice Apaydın, Yesim Işıkçı, Fatiş Altıntaş
Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Anesthesiology and Reanimation

Theophylline is an effective dimethylxantine bronchodilator. Serious toxicity might develop because of its narrow therapeutic index. We described a high dose theophylline injection during the induction of the anesthesia in a 2 year-old 14 kg-male patient scheduled for orchiopexy with the indication of undescended testis. Ten milliliter undiluted theophylline (24 mg/mL) had been administered instead of diluted rocuronium (1 mg/mL) during the induction of anesthesia. The patient had tachycardia and temporary hypotension, and treated with lidocaine injection. Remifentanil was infused (1 mcg/kg/min) for analgesia. Blood theophylline level was 30. 7 mcg/mL after 45 minutes of administration. The surgery was completed in two hours and the patient was referred to the intensive care unit for observation. Then blood theophylline level was 27.4 mcg/mL and his cardiac, metabolic and neurological status was uneventful except mild hypokalemia, hyperglycemia and tachycardia in the ICU. The treatment was symptomatic and patient was transported to the pediatic surgery department and sent home after 48 hours without any problem.

Keywords: Teophylline, overdose, anesthesia, child


Ayse Cigdem Tütüncü, Güner Kaya, Hale Arkan, Hatice Apaydın, Yesim Işıkçı, Fatiş Altıntaş. Theophylline Intoxication During Anesthesia: A Case Report and Literature Review. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 174-178

Sorumlu Yazar: Ayse Cigdem Tütüncü, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar