Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 329-331 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.016  

Nöroleptik Malign Sendrom: Olgu Sunumu

Ümit Yaşar Tekelioğlu1, İsa Yıldız1, Hakan Bayır1, Abdullah Demirhan1, Akcan Akkaya1, Arif Duran2, Hasan Koçoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), genelde antipsikotik kullananlarda görülen bir sendromdur ve yüksek mortaliteye sahiptir. Hayati tehlike oluşturan bir bozukluk olup, dopamin blokajı yapan antipsikotik ilaç kullanımı ile birliktedir. Semptomlar yüksek ateş, terleme, düzensiz kan basıncı, bilinç bozukluğu, kaslarda rijidite ve otonomik disfonksiyonu içerir. Şizofreni nedeniyle 10 yıldır klozapin kullanım öyküsü olan kırk altı yaşındaki erkek hasta, bilinç ve konuşma bozukluğu, ateş yakınması ile acil servise başvurdu. Son dönemlerde düzensiz ilaç kullanım hikayesi mevcut olan hastaya, semptomlarının artması üzerine tekrar klozapin başlandı. Nörolojik muayenede bilinç bozukluğu ve kas rijiditesi vardı. Laboratuvar incelemelerinde lökosit 13,800/mm3, AST: 2,067 U/L, ALT: 295 U/L, LDH: 5,709 U/L, CK-MB: 1,189 U/L, CK: 123,889 U/L idi. Hasta NMS olarak kabul edildi. Bu olgu sunumu ile NMS’ye yaklaşımı ve tedaviyi literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, antipsikotik, yoğun bakım


Neuroleptic Malignant Syndrome: A Case Report

Ümit Yaşar Tekelioğlu1, İsa Yıldız1, Hakan Bayır1, Abdullah Demirhan1, Akcan Akkaya1, Arif Duran2, Hasan Koçoğlu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) is usually seen in patients who use antipsychotic drugs and has a high mortality rate. It is a life-threatening condition associated with dopaminergic blockage. Symptoms include high fever, diaphoresis, unstable blood pressure, unconsciousness, muscular rigidity, and autonomic dysfunction. The 46-year-old male patient who had a history of 10 years of klozapin use due to schizophrenia applied to the emergency service with unconscionsness, speech disorder and high fever. Having a history of irregular use of medicine in the recent past, the patient was restarted with klozapin as his symptoms increased. During the neurological examination, he had impaired consciousness and muscular rigidity. The laboratory analysis revealed the leukocyte 13.800/mm3, AST: 2.067 U/L, ALT: 295 U/L, LDH: 5.709 U/L, CK-MB: 1.189 U/L, CK: 123.889 U/L. He was diagnosed as NMS. By presenting this case, we aim to discuss the approaches to NMS and treatment modalities of NMS in light of the literature.

Keywords: Neuroleptic malignant syndrome, antipsychotic, intensive care


Ümit Yaşar Tekelioğlu, İsa Yıldız, Hakan Bayır, Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Arif Duran, Hasan Koçoğlu. Neuroleptic Malignant Syndrome: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 329-331

Sorumlu Yazar: Ümit Yaşar Tekelioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar